Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Novice Naklo


/ :

Obisk udeležencev ACADEMIA SLOVENIA 2023 (Lifelong guidance in Slovenia) v BC NAKLO

ℹ️ Euroguidance je naziv za evropsko mrežo nacionalnih centrov za podporo kariernim svetovalcem na področju vseživljenjske karierne orientacije v 34 evropskih državah. Euroguidance Slovenija v okviru programa ACADEMIA kariernim svetovalcem omogoča izkušnjo mobilnosti pri svetovalcih v drugih evropskih državah že od leta 2008.

V maju 2023 je potekala Academia Slovenia 2023: Lifelong guidance in Slovenia, v kateri smo s predstavitvijo sodelovali tudi v Biotehniškem centru Naklo. Sodelujoči karierni svetovalci iz zaposlovanja in izobraževanja iz Nemčije, Švedske, Estonije, Španije in s Cipra so spoznavali vseživljenjsko karierno orientacijo v Sloveniji, trg dela, karierno svetovanje na Zavodu RS za zaposlovanje, šolsko svetovalno delo srednjih in višjih šolah, v okviru kariernih centrov Univerze v Ljubljani in tudi svetovalno delo v okviru kariernih centrov za mlade. 

V Biotehniškem centru Naklo je karierne svetovalce 10. maja 2023 uvodoma nagovorila ravnateljica VSŠ Irena Gril. Predstavili smo jim organiziranost in poslanstvo Centra, aktivnosti ter orodja, ki jih s študenti in diplomanti uporabljamo v okviru Kompetenčno-kariernega središča oz. CCC na Višji strokovni šoli (predavateljica višje šole in vodja CCC Milena Maček Jerala) in aktivnosti karierne orientacije za dijake na Srednji šoli (šolska svetovalna delavka in pomočnica ravnateljice Tadeja Fričovsky). Prav tako smo navedli karierne aktivnosti Oddelka za izobraževanje odraslih, mednarodne dogodke, raziskovalne aktivnosti in ponazorili delo v projektih, v katere vključujemo dijake in študente, da pridobijo dodatne kompetence in so bolj fleksibilni pri zaposlovanju (npr. ERASMUS+, projekti EIP, DIGIAGRI, Odličnost, AgriNext  …). Karierni svetovalci so si ogledali šolo, delavnice, posestvo in šolsko trgovino, degustirali nekaj izdelkov naših dijakov (pod mentorstvom Mirana Ahčina) in se okrepčali v šolski kuhinji.

V okviru programa so udeleženci izmenjali tudi dobre prakse, ki jih uporabljajo pri svojem svetovalnem delu. Vsem udeležencem:

  • Katarina Johansson, Adult Education Centre Västerås, Švedska,
  • Carolyn-Felicia Knauth, Agentur für Arbeit Darmstadt, Nemčija,
  • Marcel Lehmann, Agentur für Arbeit Köln, Nemčija,
  • Thorsten Nieberg, Federal Employment Agency Frankfurt-Oder, Nemčija,
  • Maria Christou, Ministry of Labour, Welfare and Social Insurance, PES, Ciper,
  • María Hernando de Marco, CPIFP Pirámide Vocational Education and Training School, Huesca, Španija,
  • Piret Palusoo, Estonian Unemployment Insurance Foundation, Estonija,
  • Sabina Škarja, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Centralna služba, Euroguidance Slovenija.

se zahvaljujemo za dinamično diskusijo in nove ideje za premagovanje izzivov na področju vseživljenjske karierne orientacije. Veselimo se prijave kakšnega skupnega projekta.

 

Zapisala: Milena Maček Jerala

Fotografije: Milena Maček Jerala, Tadeja Fričovsky