Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Novice Naklo


/ :

Čestitke in pozdrav v poletne počitnice.

Čestitam vsakemu posebej in vam vsem ob doseženem uspehu . Še posebno priznanje vsem za trud, ki ste ga vložili v samostojni študij, v pridobivanje in uporabo novih IKT tehnologij. S tem ste izkazali  veliko odgovornost in samostojnost,  ki je izjemnega pomena.

Zahvala za  vse prijazne besede, medsebojno pomoč, sodelovalno učenje, sočutje in spoštovanje, ki smo ga znali izražati med sabo.

Letošnje leto smo ustvarjali na skupno šolsko temo; Kultura, sodelovanje in med-vrstniška pomoč. Izvedli smo več aktivnosti zdravila za drugega.

Zahvala vsem učiteljem,  še posebej razrednikom, mentorjem in vsem zaposlenim, za ustvarjanje skupnega šolskega vsakdana.

Priprave na popravne izpite in izpiti v jesenskem roku se pričnejo 16. 8. 2023. Bodite pozorni na datume.

Pisarna za dijake bo med počitnicami odprta v ponedeljek, 14. 8. 2023, od 8.00 do 10.00.

Poletje, ki je pred vami, naj bo prijazno, veselo, zdravo, polno lepih doživetji in tudi kdaj zatopljeno v kakšni dobri knjigi.

Želim vam, da srečate prave ljudi, doživite sončne vzhode in lepe ure z družino in prijatelji.

Ponovno se vidimo v petek, 1. 9. 2023.

Andreja Ahčin, ravnateljica