Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Content/ Vsebina


 

CONTENT/ VSEBINA

 

·         Conference highlights and report/Ključni poudarki in poročilo

·         Keynote speakers introduction/Predstavitev vabljenih govornikov

·         Locations/Lokacije

·         Photogallery/Fotogalerija

·         Programme with presentations/Agenda s predstavitvami

·         Contacts/Kontaktni osebi

·         Conference committees/Odbori konference

·         Organisers and supporters/Organizatorji in podporniki