Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Družbena odgovornost


Certifikat ISO 9001 | Družini prijazno podjetjeDružbena odgovornostNavodila za ločeno zbiranje odpadkov | Oddaja mnenj, pohval in pritožb v zvezi s poslovanjem podjetja na področju družbene odgovornosti 
Globalni klimatski, gospodarski in družbeni izzivi zahtevajo od podjetij bolj etično in družbeno odgovorno delovanje.

Najpogosteje uporabljana definicija družbene odgovornosti podjetij (DOP) na ravni EU (https://ec.europa.eu/growth/industry/corporate-social-responsibility_sl ) je definirana kot »koncept, po katerem podjetja v svoje poslovne dejavnosti in odnose z interesnimi skupinami prostovoljno vključujejo družbena in okoljska vprašanja«. Družbena odgovorna podjetja bi morala imeti vzpostavljen postopek za vključevanje socialnih, okoljskih in etičnih vprašanj ter vprašanj človekovih pravic in potrošniških vprašanj v svoje poslovanje. Poleg tega bi morala oblikovati svojo strategijo v tesnem sodelovanju z interesnimi skupinami, z namenom poenotijo vrednote in preprečijo ter ublažijo možne negativne okoljske in družbene učinke.

Zavedati se je potrebno zahtev, pravic, interesov zainteresiranih udeležencev (ang. stakeholders - deležniki, interesirane skupine - to je skupina ljudi, ki je v odnosu s podjetjem in za katero je delovanje podjetja pomembno, ter s svojimi interesi, zahtevami ali pravicami vpliva na podjetje) ter le-to upoštevati pri oblikovanju ciljev in vrednot podjetja. Zainteresirani deležniki vplivajo še posebej na kakovost, varnost, razpoložljivost izdelkov in storitev podjetja. Hkrati s svojimi vrednotami vplivajo na etično delovanje podjetja.

Po standardu družbene odgovornosti ISO 26000 pa je to odgovornost organizacije za vplive svojih odločitev in dejavnosti na družbo in okolje, da s preglednim etičnem ravnanjem prispeva k trajnostnemu razvoju, upošteva pričakovanja deležnikov, je v skladu z veljavno zakonodajo in mednarodnimi normami delovanja ter je integrirana v celotno organizacijo in jo izvaja v svojih odnosih (ISO 26000 http://www.iso.org/iso/home/standards/iso26000.htm).

Danes koncept družbene odgovornosti podjetij vedno bolj pridobiva na pomenu in veljavi ter postaja nepogrešljiv del vsakodnevnega poslovanja podjetij. Odgovornost podjetja pravzaprav ni več le trend pač pa je postala širša zahteva deležnikov, ki od podjetij/organizacij ne pričakujejo več le kakovostnih proizvodov in storitev, ampak tudi odgovorno ravnanje do družbe in okolja (http://www.ekvilib.org/sl/druzbena-odgovornost-podjetij ).

Biotehniški center Naklo se trudi za celostno etično in družbeno odgovorno delovanje. V ta namen želi doseči tudi pomembne certifikate kakovosti (na primer ISO certifikati kakovosti)  in Certifikat DRUŽBENO ODGOVORNO PODJETJE, ki ga dodeljuje Inštitut Ekvilib (http://www.ekvilib.org/sl/produkti-drubeno-odgovornega-upravljanja-s-lovekimi-viri/certifikat-dru%C5%BEbeno-odgovorno-podjetje ).

V ta namen je Biotehniški center Naklo objavlja Trajnostno poročilo za leto 2015 izdelano po smernicah GRI (Global Reporting Iniciative, https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx ). Trajnostno poročilo podaja informacije o ekonomskih, okoljskih, družbenih in upravljaljskih učinkih in rezultatih delovanja Biotehniškega centra Naklo.

Poročilo smo pripravili z namenom, da deležniki pridobijo zadostne informacije o družbeno odgovornem ravnanju naše ustanove, s tem lažje oblikujejo njihove odločitve in so-oblikujejo smernice delovanja Centra.

Želimo biti Center priložnosti, znanja in inovacij, kar nam lahko uspe samo v sodelovanju z deležniki. 


TRAJNOSTNO POROČILO [Š.L. 2015 – 2016, ŠT. 1]