Novice naklo


/ :

... ŠTUDENTI O NAS ...

 

 

 

 

Blanka Dolinar, študentka Upravljanja podeželja in krajine

V študijskem letu 2018/19 sem se vpisala v izredni dvoletni študij na Višji strokovni šoli BC Naklo, smer Upravljanje podeželja in krajine. Prvotna negotovost, kako bom študij izpeljala poleg službe, se je postopoma izgubila. Ravnatelj in predavatelji so izredno dostopni in pripravljeni pomagati, tudi pretekli študij na drugi fakulteti se je obrestoval z nekaj priznanimi izpiti. Nenazadnje smo letnik skupaj začeli sošolci, ki smo se povezali in si pri študiju tudi pomagali. V oktobru tako z veseljem stopam v drugi letnik.

 

 

 

Maja Milovanović, študentka Naravovarstva

Študij Naravovarstva na Višji šoli BC Naklo je zelo inovativen in konstruktiven, baziran predvsem na praktičnem pouku, kar omogoča utrditev znanja, predavanja pa so dovolj jasna in zanimiva. Med študijskim letom sem dobila občutek pripadnosti in pravega poslanstva za delo v naravovarstvenem sektorju, za kar sem zelo hvaležna tudi predavateljem in sošolcem. 

 

 

 

 

 

Mark Mandy, študent Hortikulture

Sem izredni študent Hortikulture. Pozitivno presenečen nad kakovostjo študija in odličnimi predavatelji ter nasploh nad izvirnimi projekti, ki jih Center omogoča in izvaja. Tudi s sošolci smo se zelo ujeli, tako da sem vesel, da lahko obiskujem Biotehniški center Naklo.

 

 

 

 

 

 

Janja Stopinšek Soroszy, študentka Upravljanja podeželja in krajine

Nad študijem Upravljanje podeželja in krajine na Višji strokovni šoli BC Naklo sem bila zelo pozitivno presenečena. Dobila sem več, kot sem pričakovala. Nekateri predavatelji so res izjemni, sledijo novostim na svojih področjih. Tudi s sošolci smo se zelo dobro povezali in se spodbujali pri študiju. Študij je naravnan tako, da že med študijem lahko iščeš možnosti za nadaljnjo zaposlitev ali celo najdeš bodočega delodajalca. Tudi podporne službe gredo zelo naproti potrebam posameznika.