Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Novice Naklo


/ :

Prosta vpisna mesta 2019/20 za 2. prijavni rok in možnost brezplačnega študija za zaposlene študente

Spoštovani kandidati za vpis,

objavljamo podatke o prostih vpisnih mestih. Podatki o prostih mestih so objavljeni tudi na spletni strani višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps. Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na prosta mesta lahko prijavite od 26. avgusta do 30. avgusta 2019 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps. Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in podpisanega pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje. Oddati smete samo eno prijavo! Prijavite se po enakem postopku kot na prvem prijavnem roku. Višješolska prijavna služba bo do 23. septembra 2019 kandidate, ki so se za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Vpis kandidatov, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, se opravi do 1. oktobra 2019.

Za več informacij o prijavi kliknite tu.

Prosta mesta za drugi prijavni rok:

Študijski program

PROSTA MESTA

SKUPNA

DODATNA

REDNI

IZREDNI

REDNI

IZREDNI

Hortikultura

43

27

2

15

Naravovarstvo

33

28

2

15

Upravljanje podeželja in krajine

36

29

2

15

IZREDNI ŠTUDIJ

Za izredni študij se prijavljate in vpisujete po enakem postopku in v enakih rokih kot za redni študij. Prijavo oddate preko spletne strani Višješolske prijavne službe: www.vss-ce.com/vps.

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in podpisanega pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje. Oddati smete samo eno prijavo! 

Pred vpisom plačate vpisnino, vsaj en obrok šolnine v višini 800 EUR in podpišete pogodbo o izobraževanju. Vpisnina v višini 120 EUR vključuje stroške izdajanja obrazcev in obvestil, študentske izkaznice, delovne obleke.

Šolnino lahko poravnate:

-        v enem obroku (poravnate hkrati z vpisnino pred vpisom), znaša 1.440 EUR,

-        v dveh obrokih (800 EUR hkrati z vpisnino pred vpisom, 700 EUR pa do 31. 12. 2019), skupaj 1.500 EUR, 

-        ali treh obrokih (800 EUR hkrati z vpisnino pred vpisom, 350 EUR 31. 12. 2019, 350 EUR 28. 2. 2020), skupaj 1.500 EUR.

 

NOVO! 2019/20  BREZPLAČEN IZREDNI ŠTUDIJ ZA ZAPOSLENE ŠTUDENTE

V študijskem letu 2019/20 bomo lahko izrednim študentom, ki imajo status zaposlenih, pokrili šolnine v okviru odobrenega projekta MUNERA 3 – Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018–2022. Cilj projekta je vključiti 17.640 zaposlenih oseb v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter v skladu s potrebami in razvojem trga dela in s potrebami industrije 4.0 in 5.0 izboljšati njihove kompetence – za večjo zaposljivost in mobilnost med področji dela ter osebni razvoj in delovanje v sodobni družbi.

Programi nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja so:

  • Prekvalifikacije na ravni srednjega strokovnega izobraževanja (SSI).
  • Programi usposabljanja in izpopolnjevanja, ki so sprejeti po postopku, določenem za sprejem izobraževalnih programov.
  • Programi usposabljanja in izpopolnjevanja, ki jih pripravi šola za podjetja oziroma skupaj s podjetji in jih sprejme Svet šole.
  • Programi usposabljanja za pridobitev dodatnih kvalifikacij.
  • Izobraževalni programi višjega strokovnega izobraževanja (VIŠ) za pridobitev višje strokovne izobrazbe.
  • Študijski programi za izpopolnjevanje

Več informacij na http://www.bc-naklo.si/visja-sola/studij-na-visji-soli/studij/munera3-brezplacni-studij-razpis-za-leto-20192020/ in na telefonski številki 04 277 21 45.