Novice naklo


/ :

Krkino priznanje 2018

Mladi raziskovalci so tudi letos pod mentorstvom mag. Marjetke Kastelic Švab osvojili Krkino priznanje. Liza Komar, Luka Kopač in Ana Koselj so v 4. letniku biotehniške gimnazije izdelali raziskovalno nalogo z naslovom Ugotavljanje antibiotičnega delovanja zdravil s pretečenim rokom uporabe. Čestitamo ;)

Mladi raziskovalci so ugotovili, da odvrženi antibiotiki v okolju povzročijo veliko škodo, saj postopoma omogočajo razviti bakterijam rezistentnost na določene antibiotike. V nalogi so ugotovili učinkovitost delovanja antibiotikov (zdravil) še po tem, ko jim je potekel rok uporabe. Postavili so hipotezo, da bo velika večina izbranih antibiotikov, kljub pretečenemu roku uporabe še vedno delovala. Za potrditev hipoteze so z metodami izolacije izolirali bakterije do čistih kultur iz vode in zemlje, jih uspeli v laboratoriju gojiti, rodovno identificirati s pomočjo morfoloških in biokemijskih lastnosti ter opraviti difuzijske antibiograme 6-ih različnih antibiotikov, vsakega z 12-imi vzorci izoliranih bakterijskih kultur. Ugotovili so, da je večina antibiotikov raziskovanja (Amoksiklav, Ospamox, Ospen, Hiconcil, Geomycin, Ciloxan) še vedno zaviralno učinkovala na rast in razmnoževanje bakterij iz okolja, kljub pretečenemu roku uporabe, kar še dodatno potrjuje dejstvo, da je potrebno zavestno poskrbeti za pravilno odlaganje antibiotičnih zdravil. Danes komunalne čistilne naprave niso sposobne prečistiti vsakršna nova zdravila, zato se ta lahko nenadzorovano preko komunalnih, predvsem pa bolnišničnih vod znajdejo v našem okolju.