Novice naklo


/ :

ETWINNING znak kakovosti

V preteklem šolskem letu so bili dijaki 2. letniki biotehniške gimnazije vključeni v dva mednarodna eTwinning projekta in oba sta prejela znak kakovosti, ki ga podeljuje Nacionalna agencija CMEPIUS.

 

HOP ON AND OFF AROUND THE WORLD je bil projekt, v katerega so bili vključeni dijaki 2. L. Sodelovali so z vrstniki iz Etiopije, Francije, Italije, Turčije in Poljske. Skupaj so raziskovali različne globalne izzive v izbranih državah. V okviru pouka geografije in angleščine so ustvarili zvočne posnetke, e-oglasne deske in časopisne članke. Pouk na daljavo jih pri skupinskem delu ni oviral. Rezultati so dostopni na povezavi.

 

In kaj so se naučili?

»Naša skupina je raziskovala Sibirijo. Zame je bila najpomembnejša izkušnja, da je možno tudi preko interneta učinkovito delati na skupnem projektu. Naučila sem se pravilno oblikovati članek, ki bo privlačil bralce.« Eva

»Raziskovali smo izzive v Novi Zelandiji, ki se je izkazala za zelo zanimivo deželo. Naučila sem se izdelati padlet, to je e oblika oglasne deske. Če smo želeli skupaj napisati dober članek, je moral vsak član pregledati in komentirati delo sošolca.« Nika

 

CIVIC ACTION IN THE COMMUNITY  - V ta projekt so bili vključeni dijaki 2. M. Sodelovali so z vrstniki iz Portugalske, Grčije in Turčije. Dijaki so v skupinah raziskovali pereče probleme lokalnega okolja. Raziskovali so vplive množičnega turizma na Bledu in poiskali nekaj zanimivih alternativnih zelenih destinacij. Predlagali so promoviranje »plogginga«, to je kombinacija teka v naravi in pobiranja smeti v ob tekaških in sprehajalnih progah. Ena skupina je raziskala možnosti kuhanja z »zero waste« načeli, torej s čim manj odpadne embalaže. Zanimalo jih je tudi, kako zmanjšat uporabo mobilnih telefonov med mladimi in jim ponuditi bolj zdrave alternative. Nabor raziskovalnih tem je bil zelo širok. V projektu so se srečali z raziskovalnim delom in te izkušnje bodo lahko koristno uporabili v naslednjih letih. Raziskovalno delo dijakov je vidno na povezavi.