Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Novice Naklo


/ :

ALPS4NATS – USPOSABLJANJE V FRANCIJI IN ITALIJI

V okviru Erasmus + projekta Alps4nats – Alpe za navdušence smo 4 dijaki iz drugih in tretjih letnikov izobraževalnih programov naravovarstveni tehnik in biotehniške gimnazije (Nika, Mitja, Jaka in Karel) ter 3 učitelji (Jure Ausec, Ana Ambrožič, Urška Kleč) odpravili na mobilnost v Italijo ter Francijo. Obiskali smo šoli, ki sta poleg Biotehniškega centra Naklo, vključeni v projekt Alps4nats – MFR La Tour d' Aigues in Liceo Scientifico Annibale Calini Brescia.

V Italiji smo se skupaj s francosko ekipo nastanili v skavtskem domu blizu Brescie. V njegovi okolici smo raziskovali genetsko in vrstno pestrost kostanja. Merili smo povprečno velikost listov ter njihova odstopanja pri različnih podvrstah kostanja. Določali smo habitatne tipe, spoznavali habitatno direktivo ter poskušali reševati okoljske problematike (npr. fragmentacije ekosistemov) na lokalnem, regionalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju. Spoznali smo se z mrežo Nature 2000 ter projekti Life+. V nadaljevanju smo določali habitatne tipe v čudovitem naravnem parku Adamello – Brenta ter ob Gardskem jezeru. Ob smučišču Madonna di Campiglio smo poskušali odkriti vpliv človeka na pokrajino ter ekosisteme, kar je vodilo v pogovor o trajnostnem načinu življenja.

V Franciji smo prek orientacijskega pohoda spoznavali mesto La Tour d' Aigues, vmes pa so francoske dijakinje vpletle tudi različne igre povezane s prepoznavanjem zelišč, podnebnimi spremembami, ločevanjem odpadkov, porabo vode … Ogledali smo si tudi kamnolom okre Colorado Provencal-Rustrel ter naravni park Calanque de Sugiton, ki sta pojem biodiverzitete še dopolnila z mediteranskimi habitatnimi tipi, favno in floro.