Novice naklo


/ :

VPIS NA VIŠJO STROKOVNO ŠOLO BC NAKLO V ŠTUDIJSKEM LETU 2020/21 ZA PROGRAME: Hortikultura, Naravovarstvo, Upravljanje podeželja in krajine - 2. PRIJAVNI ROK

 

Spoštovani kandidati za vpis,

obveščamo, da bodo prijave za vpis na redni in izredni študij v drugem prijavnem roku potekale od 24. avgusta do 31. avgusta 2020.

Prijavite se z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe: www.vss-ce.com/vps.

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 CELJE.

Za več informacij o programih, poteku študija, prijavi in vpisu ter za individualni posvet že pred vpisom nas kontaktirajte po e-pošti referat.visjaping@bc-naklopong.si ali na mobitel 070 485 353. 

 

Kolekti Višje strokovne šole BC Naklo