Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Novice Naklo


/ :

7. april 2021: BIOGOSPODARSTVO: Konferenca - Nova razvojna in poslovna priložnost v agroživilstvu

VABILO na on-line dogodek
otvoritev: sreda, 7. april ob 10. uri

Trajnostni razvoj, krožno gospodarstvo in biogospodarstvo predstavljajo številne možnosti za nov gospodarski razvoj in oblikovanje novih politik, ki bodo ta razvoj podpirale.

V skladu z evropsko strategijo za biogospodarstvo iz leta 2012 je biogospodarstvo mogoče opredeliti kot proizvodnjo obnovljivih bioloških virov in njihovo pretvorbo v vitalne proizvode in bioenergijo.

Beseda na dogodku bo tekla o možnosti širjenje biogospodarstva, zlasti na podeželju in tudi širše, kot o razvojnem potencialu, zlasti v smislu ustvarjanja delovnih mest, trajnostne izrabe naravnih virov in prenovljen gospodarski zagon.

Projekt AlpBioEco (Interreg_alpski prostor) se zaključuje, kjer je Biotehniški center Naklo razvil poslovni model, ki bo na dogodku tudi predstavljen.


Program in prijava na dogodek: https://www.gzs.si/zbornica_kmetijskih_in_zivilskih_podjetij/vsebina/Dogodki/Konferenca-Biogospodarstvo