Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

PREDSTAVITEV


Razvojno raziskoavalni tim

BC Naklo je od 19. 4. 2010 vpisan v evidenco raziskovalnih zavodov in organizacij pod številko 2979 pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS (skrajšano ARRS). Raziskovalno-razvojni tim Biotehniškega centra Naklo sodi v organizacijsko enoto VIŠJA STROKOVNA ŠOLA, kjer deluje kot raziskovalna skupina. 

V Raziskovalno-razvojni tim je vključenih 24 raziskovalcev, ki so vpisani na seznam raziskovalcev pri Agenciji za raziskovalno dejavnost ARRS in v informacijskem sistemu SICRIS.

V skladu s strateškimi cilji BC Naklo  (finančna stabilnost, kakovost in raziskovanje) ter Pravilnikom o raziskovalni dejavnosti BC Naklo (sprejetem na Svetu zavoda 14. 10. 2009) so cilji izvajanja Raziskovalno-razvojnega tima BC Naklo:

  • vodenje raziskovalnih projektov, ki prispevajo k večji konkurenčnosti ustanov,
  • raziskovanje in razvijanje potenciala podeželja,
  • prenos dosežkov in spoznanj iz raziskovalnih projektov v prakso z namenom hitrejšega razvoja poslovnih subjektov (aplikativni projekti),
  • razvoj novih tehnologij in produktov,
  • povečanje zanimanja učiteljev/predavateljev ter mladih za raziskovalno delo.