Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

VIVUS (KONFERENCA / CONFERENCE)


VEČ INFORMACIJ NA: KONFERENCA VIVUS 2024 

MORE INFO ON: VIVUS CONFERENCE 2024
Osma konferenca VIVUS z naslovom "ZDRAVO OKOLJE - NAŠA PRIHODNOST" bo potekala 21. novembra 2024. 

Znanstveno-strokovne prispevke boste lahko predstavili v petih sekcijah: 

V Biotehniškem centru Naklo želimo izboljšati sodelovanje raziskovalcev, kmetijsko-živilske industrije, trgovine in ostalih sorodnih dejavnosti iz Slovenije in tujine. Tako Konferenca Vivus že dvanajst let predstavlja platformo, namenjeno mednarodni znanstveni razpravi o kmetijstvu, prehrani, ruralnem razvoju, naravovarstvu in varstvu okolja. 

Konferenca Vivus je odlična priložnost za izmenjavo idej, krepitev obstoječih in oblikovanje novih akademskih mrež, kakor tudi za spodbujanje dialoga med izobraževalnimi ustanovami, javnimi zavodi, zasebnim sektorjem in organizacijami civilne družbe glede vprašanj o najnovejših globalnih in lokalnih usmeritvah v agroživilstvu. 

V programski odbor so vključeni raziskovalci iz različnih držav, kar konferenci daje močan mednarodni pečat in znanstveno pomembnost.
Multidisciplinarni rezultati in zaključki konference Vivus bodo pripomogli
k širjenju znanja in dobrih praks vsem deležnikom v kmetijsko-prehranski verigi, kakor tudi širši javnosti glede strategij, razumevanja izzivov, določitve ciljev in izbire mehanizmov prihodnjega razvoja kmetijstva in podeželja. 
 

Pridružite se nam. 

dr. Marijan Pogačnik, predsednik programskega odbora

 

Na konferenco se lahko prijavite na povezavi: VIVUS 2024

 

Več informacij na e-naslovu: konferenca.vivus@bc-naklo.si.