Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Navodila avtorjem/Predloga


Oblikovanje izvlečka:

Predloga za oblikovanje  

Izvleček naj ne vsebuje več kot 1.000 znakov ali 15 vrstic. Naslov in izvleček prispevka morata biti napisana v angleškem jeziku. Slovenski avtorji oddajo naslov in izvleček prispevka v angleškem in slovenskem jeziku. Zbornik izvlečkov prispevkov konference bo objavljen v tiskani obliki. Avtorji najodmevnejših prispevkov bodo povabljeni k objavi celotnih prispevkov v strokovni reviji Moje podeželje.


Oblikovanje prispevka:

Predloga za oblikovanje; Sestavni deli znanstvenega prispevka 

Prispevek oblikujete po predlogi za oblikovanje in ga posredujete na e-naslov vivus.clankiping@bc-naklopong.si do 24. 8. 2022 (podaljšano do 30. 9. 2022).

Obseg prispevka je 15.000 znakov (s presledki) ali osem strani.

Izvlečki in prispevki bodo sprejeti v recenzijski postopek, po katerem bodo avtorji obveščeni o pripombah. Prispevki bodo objavljeni v angleškem ali slovenskem jeziku v elektronski obliki. Ob oddaji prispevkov bo treba podpisati tudi izjavo o avtorstvu (podpišejo vsi avtorji, v kolikor je le-teh več). Brez plačane kotizacije za prispevek, le-ta v zborniku ne bo objavljen, potrdilo pa se dobi le za izvedeno predstavitev. Na potrdilih bodo zapisani podatki, kot jih boste navedli v e-prijavi. Kotizacija mora biti poravnana pred začetkom konference, najpozneje pa do 18. 10. 2022. Po 18. 10. 2020 plačanih kotizacij ne vračamo. Prijavite lahko največ dva prispevka
 

Recenzija prispevka

Izvlečki in prispevki bodo sprejeti v recenzijski postopek, po katerem bodo avtorji obveščeni o pripombah. 
 

Predstavitev prispevka

Avtorji prispevkov pripravijo PPT-predstavitve (besedilo na prosojnicah) v slovenskem ali angleškem jeziku. 

Navodila za pripravo PPT-predstavitve

Predstavitev je možna tudi v obliki posterja. 

Navodila za pripravo posterja 

 

Povzetki in prispevki bodo po zaključku konference objavljeni v e-zborniku, ki bo javno dostopen na spletnih straneh konference Vivus. 

 
VEČ INFORMACIJ / MORE INFO: +386 4 260 26 56, +386 40 575 105, +386 70 485 353, vivus.clanki@bc-naklo.si