Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Revija Moje podeželje


MOJE PODEŽELJE (ISSN 1855-9204) 


Predstavitev revije

Revija Moje podeželje je strokovna revija o gospodarjenju na  podeželju, v naravovarstvu, biotehniki, hortikulturi, urejanju krajine, živilstvu, prehrani, energetiki, ekonomiki in trženju podeželja, turizmu, kmetijstvu, socialni dejavnosti na podeželju ter o strokovnem in poklicnem izobraževanju. Strokovni in raziskovalni članki pokrivajo aktualne tematike na posameznih strokovnih področjih in so pomembni za razvoj podeželja. Revija seznanja strokovno javnost in uporabnike z izzivi in priložnostmi podeželja v Sloveniji in po svetu. Posebna vrednost revije je predstavitev novih tehnologij in dobrih praks, predstavitev mednarodnih in nacionalnih projektov, izmenjava izkušenj, podjetniške priložnosti, predstavitev kmetijskih gospodarstev, spodbujanje kreativnosti in umetniške ustvarjalnosti ter estetike na podeželju. 

Komu je revija namenjena

Revija Moje podeželje je namenjena študentom, predavateljem in širši strokovni in splošni javnosti. 
 

Vabilo k objavi prispevkov

Vabimo vas, da svoje strokovne prispevke objavite v strokovni reviji Moje podeželje in s tem prispevate pomemben delež k širjenju znanja na vseh biotehniških področjih. K pisanju prispevkov vabimo predvatelje, strokovnjake, študente in diplomante Višje strokovne šole BC Naklo, kajti VSŠ-programi Hortikultura, Naravovarstvo, Upravljanje podeželja in krajine ter Živilstva in prehrana, nudijo veliko idej za razvoj podeželja.

Veselimo se vaših prispevkov, dr. Drago Papler, glavni in odgovorni urednik.
Izšla je nova, 20. številka revije Moje podeželje. 

Ponovno vas čaka zanimivo branje strokovnih prispevkov na temo kakovosti korenja iz ekološke in integrirane pridelave ter vpliva gredi in genotipa kokoši na uporabo gredi in poškodbe grodnice. Prebrali si boste lahko o čebeljih proizvodih in zdravilnih rastlinah in se seznanili z epikutikularnimi voski kot pomočjo rastlinam pri obrambi pred škodljivci. Predstavili smo vpliv digitalne preobrazbe za kakovostnejše vodenje BC Naklo in povečano kakovost izobraževanja ter pomen neformalnega izobraževanja in njegov razvoj med leti 2009 in 2019. Predstavljeni so tudi projekti, v katere smo vključeni, izkušnje predavateljev s strokovnih usposabljanj v tujini ter druge zanimivosti, vredne vaše pozornosti. 

Revija je po ceni 3,90 EUR z DDV na voljo za nakup v šolski trgovini Pod kozolcem in v spletni trgovini. 
Na revijo se lahko tudi naročite. V tem primeru se zaračunajo še stroški pošiljanja. V letu 2022 bosta izšli dve številki revije. Za naročilo izpolnite NAROČILNICO in jo pošljite skenirano na e-naslov tina.kosirping@bc-naklopong.si oz. po pošti na naslov: Biotehniški center Naklo, Moje podeželje, Strahinj 99, 4202 Naklo. 
ARHIV REVIJE MOJE PODEŽELJE

Na tem mestu si lahko ogledate celotne izdaje aktualnih revij Moje podeželje. 

Letnik 11, št. 19, april 2022

Letnik 10, št. 18, september 2021

Letnik 10., št. 17, februar 2021

Letnik 9, št. 16, julij 2020

Letnik 8, št. 15, december 2019