Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Novice Naklo


/ :

ZLATO PRIZNANJE NA DRŽAVNEM TEKMOVANJU IZ GEOGRAFIJE

ZLATO PRIZNANJE NA DRŽAVNEM TEKMOVANJU IZ GEOGRAFIJE

6. aprila je v Škofji Loki potekalo državno tekmovanje iz geografije. Letošnja tema je bila geografija zavarovanih območij. Biotehniški center Naklo je zastopal Martin Rožanski, dijak 2. letnika biotehniške gimnazije, ki je osvojil 2. mesto in zlato priznanje v kategoriji do 140 ur geografije.

Svoje vtise je Martin strnil takole:

»Tekmovanje je sestavljeno iz treh delov. Najprej smo imeli terenski del, kjer se gre na pol urno pot po lokalnem okolju. Sledi pisanje terenskega testa. Zadnji del je pisanje splošnega dela, kjer se ocenjuje splošno znanje geografije in poznavanje aktualnih dogodkov. Vsebuje tudi tematski del, kjer so vprašanja glede na izbrane strokovne članke. Letošnje tekmovanje je potekalo v Škofji Loki in sta bila zato predvsem terenski in splošni del pod vplivom lanskoletnih poplav. Glede na klimatske spremembe in prekomerno izkoriščanja naravnih virov, si je potrebno prizadevati za ohranitev čim več narave, njenih habitatov, krhkih ekosistemov in biodiverzitete. Še najlažje to storimo z vzpostavitvijo zavarovanih območij, narodnih parkov ipd., Tako nekatera območja rešimo pred neodgovornim človekovim ravnanjem.

Tekmujem predvsem zato, ker si s prebiranjem strokovnih člankov širim obzorja tudi na področjih, katera me sicer ne bi zanimala. Ko me neka stvar pritegne, hočem o njej izvedeti vse podrobnosti. Seveda pa je del motivacije priskrbljen tudi s strani države, saj si za svoj trud, če ti seveda uspe, lahko tudi nagrajen z Zoisovo štipenijo.«

Martin Rožanski, 2. M