Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Novice Naklo


/ :

Projekt Slovenska ekološka kurkuma

V okviru projekta »Slovenska ekološka kurkuma« smo v ekološkem rastlinjaku BC Naklo zastavili pilotni poskus s kurkumo, kjer smo uporabili različne organske zastirke (ovčjo volno in pšenično slamo, kontrolo predstavljajo gola tla).

Pri ocenjevanju učinka zastiranja tal je temeljno merilo ugotavljanje vplivov na talne rastne dejavnike (zrak v tleh, vlaga, temperatura …) ob upoštevanju zunanjih dejavnikov. Fizikalne lastnosti tal se spreminjajo v skladu z značilnostmi zastirnih materialov med prekrivanjem. Po dosedanjih izkušnjah je pri uporabi materialov za zastiranje je ugotovljen določen vpliv na zgodnejše dozorevanje. Pozitiven učinek je opaziti v hitrejši rasti in razvoju rastlin, kar pa vpliva na povečano zgodnost pridelka in večjo maso. Uporaba materialov za zastiranje je zlasti učinkovita v hladnih obdobjih, ko z njimi povečamo ogretost tal za nekaj stopinj; v globini 10 cm za 3 do 6°C.

 

Foto in zapis: dr. Dragan Žnidarčič