Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Novice Naklo


/ :

PROJEKT EKOSISTEMSKE STORITVE

Projekt Ekosistemske storitve

Na informativnih dnevih, ki so potekali na Biotehniškem centru Naklo v petek 16.2. in v soboto 17.2.2024 je bil predstavljen tudi projekt »Ekosistemske storitve« (Prispevek kmetij k blaženju in prilagajanju na podnebne spremembe preko koncepta ekosistemskih storitev). Predstavitev in sam projekt je med bodočimi študenti požel veliko zanimanja, še posebej so izrazili interes za aktivno sodelovanje pri preizkusu izvajanja ukrepov blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe na petih kmetijah na območju Krajinskega parka Pivška presihajoča jezera, ki so partnerji na projektu. Projekt je sofinanciran s strani Evropske unije (iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja) in Republike Slovenije (v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020).

Avtor besedila: dr. Dragan Žnidarčič

Avtor fotografij: Manca Rozman