Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Novice Naklo


/ :

Obisk direktorja francoske kmetijske šole LEGTA La Peyrouse

V veliko veselje nam je, da v teh dneh gostimo Laurent Herbreteau-a, direktorja francoske kmetijske šole LEGTA La Peyrouse (http://www.perigord.educagri.fr/), v okviru programa Erasmus+ pa imamo v času od 16. 4. – 27. 4. 2018 na izmenjavi 4 dijake hortikulturne smeri in učitelja spremljevalca. V prvem tednu mobilnosti so bili vključeni v učni program hortikulture, v drugem tednu pa so poleg sodelovanja na projektnem dnevu opravljali prakso v parku Arboretum Volčji potok. Zadnji dan usposabljanja bodo zaključili z vodenim ogledom posestva Brdo. V prostem času so spoznavali lepe kotičke Slovenije in se posladkali na Festivalu čokolade v Radovljici. Pohvalili so celotno izmenjavo, sprejem med dijaki in učitelji, predvsem pa prakso, ki je v primerjavi s prakso v okviru njihove šole veliko bolj samostojno naravnana in uporabna.

V okviru obiska direktorja šole, ki je spoznaval naš center in vse dejavnosti na njem, smo postavili temelje nadaljnjega sodelovanja, saj sta si obe šoli zelo sorodni – tako glede področij delovanja kot tudi glede nivojev izobraževanja (srednja in višja šola, izobraževanje odraslih, praktično usposabljanje, …), tako lahko govorimo o izgrajenem novem partnerstvu.

Že v decembru 2017 sta njihovo šolo obiskali dve učiteljici naše šole, ki sta bili tam na strokovnem usposabljanju v okviru projekta School4life. Ob takratnem obisku in nadaljnjih pogovorih smo se strinjali, da je osebni stik temelj pri spoznavanju šol in zelo zaželen za motiviranje dijakov obeh šol za nadaljnje mobilnosti.

Obe šoli se strinjata, da je nujno treba prilagoditi ali spremeniti živilski program, tako na srednješolski kot na višješolski ravni, ki mora biti s pedagoškega vidika naravnan bolj v smeri spodbujanja malih živilskih, predelovalnih podjetij in ekoloških kmetij, saj je za obe državi prihodnost in konkurenčna prednost. Sklenili smo, da sta obe šoli zainteresirani za prihodnje izmenjave dijakov, študentov, učiteljev in prihode dijakov na praktično usposabljanje, zato bomo poskušali iskati projektne rešitve v tej smeri. Obstaja tudi možnost mesečnih, celoletnih izmenjav, a pod pogojem, da oboji premostimo jezikovne ovire, saj znanje tujih jezikov (p)ostaja pomembna naložba v znanje – tako pri mladih kot pri odraslih. Tokrat sta tekom obiska gostujoče šole močno pomagala sodelavca Andrej Pogorelec in Tina Križnar. Oba se lahko pohvalita z znanjem francoskega jezika tudi zahvaljujoč svoji pretekli udeležbi v projektih mobilnosti za izboljšanje jezikovnih kompetenc za šolsko osebje.