Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Novice Naklo


/ :

Mednarodna konferenca Izazovi i prilike za razvoj ruralnih područja

Predstavniki BC Naklo, direktor dr. Marijan Pogačnik, ravnateljica Višje strokovne šole Irena Gril in vodja MIC-a dr. Drago Papler smo se 22. februarja 2024 udeležili mednarodne konference “Izazovi i prilike za razvoj ruralnih područja” na Veleučelišču v Križevcih, kjer je s predstavniki lokalnih institucij in razvojnih agencij, Evropske komisije, vseučelišč in veleučelišč ter podjetij potekalo več panelnih razprav, ki so z različnih vidikov obravnavale razvoj podeželja na Hrvaškem.

Direktor BC Naklo dr. Marijan Pogačnik je v razpravi predstavil  možnosti izobraževanja v formalnih in neformalnih programih v Sloveniji, kjer šole, ki izvajajo programe na področju kmetijstva, za izvajanje čimbolj kakovostnih izobraževanj sodelujejo tudi v okviru Konzorcija biotehniških šol Slovenije. Poudaril je pomen vseživljenjskega izobraževanja v kmetijstvu ter medinstitucionalno sodelovanje za nadaljnji razvoj podeželja. Izpostavil je pomembnost zagotavljanja sredstev za zahtevno opremo na izobraževalnih poligonih šolskih posestev, rastlinjakov in učnih delavnic. Za ohranjanje kmetijske krajine je pomembno dobro gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči, ki so na šolskih posestvih lahko primer dobrih praks, ki jih dijaki in študenti prenašajo na domača kmetijska gospodarstva.