Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Novice Naklo


/ :

Dejavnosti projekta Ekosistemske storitve


Pivška presihajoča jezera

5. aprila 2024 smo se sodelujoči v EIP projektu „Ekosistemske storitve” zbrali v prostorih Ekomuzeja Pivških presihajočih jezer na delavnici, kjer smo se posvetili ocenjevanju ekosistemskih storitev. Po enoletnem izobraževanju in analizi sodelujočih kmetijskih gospodarstev v povezavi s tremi izbranimi ekosistemskimi storitvami (biotsko raznovrstnostjo, rekreacijo in ponorom ogljika) smo imeli priložnost praktično preizkusiti vrednotenje ekosistemskih storitev na primeru zavarovanih območij krajinskega parka Pivška presihajoča jezera.

Najprej smo si ogledali novo odprti Ekomuzej Pivških presihajočih jezer, kjer sta nas vodila Helena Mandelj Šneberger (Javni zavod - Turizem Pivka, ki je tudi projektni partner) in Tadej Kogovšek (Občina Pivka, predstavnik Parka). Po informativnem ogledu smo se skupaj odpravili na teren. Gospod Kogovšek nam je predstavil različne ukrepe, ki jih izvajajo v parku za povečanje biotske raznovrstnosti (čiščenje zaraslih površin, pogodbeno varstvo) ter ukrepe, povezane z razvojem turizma (usmerjevalne table za obiskovalce in urejena parkirišča). Na posebej za to izbrani, razgledni točki smo bili izzvani, da ocenimo različne ekosistemske storitve območja Parka. Zbrane rezultate je nato projektni partner uporabil pri nadaljnjem izvajanju ukrepov. Strinjali smo se, da je vrednotenje ekosistemskih storitev zahtevna naloga, saj moramo pretehtati pomembne storitve, ki jih območje ponuja, pri čemer se pogosto pojavljajo konflikti pri odločanju, katera storitev je pomembnejša, na primer biotska raznovrstnost ali rekreacija.

Srečanje smo sklenili s tradicionalno malico iz okoliških krajev oziroma staro primorsko jedjo – „krompir v zevnci. Med pogovorom smo naredili tudi načrt za prihodnje aktivnosti.

­


 

Ekosistemske storitve - ponor CO2

15.aprila 2024 smo na BC Naklo izvedli zadnjo v seriji treh izobraževalnih delavnic na temo različnih ekosistemskih storitev in prilagajanja na podnebne spremembe.

Prisotnim smo najprej predstavili avtonomno napravo za okopavanje (pletje), ki jo razvijamo v sodelovanju s Fakulteto za strojništvo, Univerze v Ljubljani in bo imela pomemben vpliv na intenzivnost dela na ekoloških kmetijah. Naprava je primer energetsko učinkovitega okopavanja in bo alternativa traktorjem na motorni pogon in bo delovala na električni ali akumulatorski pogon.

V nadaljevanju nam je dr. Tomaž Kralj, predstavil osnove pedologije oziroma vede o tleh in razložil kakšen je odgovoren odnos do ravnanja z okoljem. Na praktičnih primerih je tudi prikazal način odvzema vzorcev tal. Z nepravilnim gnojenjem namreč lahko porušimo ravnovesje hranil v tleh, ki vodi lahko v slabo rast rastlin ali v fiziološke bolezni, poleg tega pa se lahko pojavi tudi problem onesnaževanja okolja.

Srečanje smo nadaljevali v predavalnici, kjer je dr. Dragan Žnidarčič predstavil prilagajanja na podnebne spremembe v kmetijstvu z možnostjo gojenja tropskih stročnic.

Delavnice so se udeležili tudi študentje BC Naklo, smer Hortikultura, kar je omogočilo konstruktivno izmenjavo mnenj in izkušenj.

 

Foto in zapis: dr. Dragan Žnidarčič