Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Certifikat ISO 9001


Certifikat ISO 9001 | Družini prijazno podjetjeDružbena odgovornost | Družbeno odgovorno podjetje | Navodila za ločeno zbiranje odpadkov | Oddaja mnenj, pohval in pritožb v zvezi s poslovanjem podjetja na področju družbene odgovornosti ​​​​​​​
CERTIFIKAT ISO 9001

Biotehniški center Naklo je leta 2012 prejel certifikat kakovosti. Celoten proces smo si zastavili dokaj ambiciozno kot razvojni projekt, saj se je postopek začel v začetku leta 2011. Glede na splošne zahteve standarda kakovosti smo določili in identificirali procese, potrebne za sistem vodenja kakovosti, zaporedje in medsebojne vplive teh procesov. V poslovni proces se je vključil že sistem vodenja kakovosti z notranjo presojo. Z izbranim modelom vsako leto ugotavljamo, kje izpolnjujemo zahteve in kakšna mora biti nadgradnja oziroma dopolnitev izboljšav z navedenimi roki in nosilci. Vzpostavljen sistem kakovosti predstavlja pomembno pomoč pri vodenju šole, je gonilna sila in snovalec razvoja Centra. Ustvarja razmere za uveljavljanje in razvijanje razvoja Centra in si nenehno prizadeva za njegovo izboljšavo. Naša prizadevanja za kakovost so na vseh ravneh razvojna oz. se iz projekta že spreminjajo v način razmišljanja in življenja. 

Smo eden od prvih centrov, ki je pristopil k uvajanju v sistem vodenja po modelu ISO 9001. Seveda se v Centru trudimo za celostno etično in družbeno odgovornost delovanja, v ta namen smo pristopili tudi k pridobitvi certifikatov Družbeno odgovorno podjetje (DOP), Družini prijazno podjetje (DPP) in v letu 2018 začeli z vzpostavijo sistema ISO 14001.

Uvedba sistema kakovosti je prinesla veliko izboljšav. Z uvedbo standarda delo načrtujemo ciljno, cilje spremljamo in jih po realizaciji tudi evalviramo. Delujemo po principu PDCA:

Planiraj(P), Izvedi (Do), Preveri (Check), Ukrepaj (Act).

Vodja kakovosti: Tatjana Geč