Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Conference committee


PROGRAM COMMITTEE OF THE VIVUS CONFERENCE

Chairman of the program committee:
dr. Marijan Pogačnik, Biotechnical Centre Naklo, Slovenia (predsednik / Chair)
 
Members:
dr. Dragan Žnidarčič, Biotechnical Centre Naklo, Slovenia
dr. Franc Vidic, Biotechnical Centre Naklo, Slovenia 
dr. Iztok Podbregar, University in Maribor, Faculty of Organizational Sciences, Slovenia
dr. Bety Breznik, Ministry of Agriculture, Forestry and Food, Slovenia
dr. Skender Kaciu, University of Priština, Kosovo
dr. Gašper Gantar, Environmental Protection College, Slovenia
prof. dr. Lutvija Karić, Faculty of Agriculture and Food Sciences, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
prof. dr. Žarko Ilin, University of Novi Sad, Faculty of Agriculture, Serbia
prof. dr. Darko Andronikov, University "Goce Delcev" at Stip, North Macedonia 
dr. Dean Ban, Institute for Agriculture and Tourism, Poreč, Croatia
dr. Bojan Matijević, University of Applied Sciences Karlovac, Croatia

REVIEW COMMITTEE

Chairman of the review committee: 
dr. Andrej Pogorelec, Biotehniški center Naklo, Višja strokovna šola, Slovenija
 
Members:
dr. Bety Breznik, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Slovenija
dr. Drago Papler, Biotehniški center Naklo, Slovenja
dr. Franc Vidic, Biotehniški center Naklo, Slovenija
dr. Gašper Gantar, Visoka šola za varstvo okolja, Velenje, Slovenija
dr. Marija Gregori, Mycomedica d.o.o.
dr. Liliana Vižintin, ZRS Koper, Slovenija
Nataša Kunstelj, Biotehniški center Naklo, Slovenija
Sonja Rozman, Zavod RS za varstvo narave, Slovenja
dr. Sabina Šegula, Akademija cvetja, Slovenija
Tomaž Levstek, Biotehniški center Naklo, Višja strokovna šola, Slovenija
dr. Dragan Žnidarčič, Biotehniški center Naklo, Višja strokovna šola, Slovenija
dr. Marijan pogačnik, Biotehniški centre Naklo
dr. Marjan Senegačnik,  FOV Kranj
dr. Lucija Kolar, Complementaritum S.P.
Irena Gril, Biotehniški center Naklo, Višja strokovna šola, Slovenija
dr. Renata Mavri, Biotehniški center Naklo, Višja strokovna šola, Slovenija
dr. Lena Tajnšek, Biotehniška Fakulteta, Slovenija
Andreja Ahčin. Biotehniški center Naklo
Neža Pirih Zupan, Biotehniški center Naklo
Mojca Logar, Biotehniški center Naklo
Maša Škrlep, Biotehniški center Naklo,
dr. Tadeja Primožič, Biotehniški center Naklo

ORGANIZING COMMITTEE

Chairman of the organizing committee: 
Irena Gril, Biotehniški center Naklo, Višja strokovna šola, Slovenija
 
Members:
Tina Košir, Biotehniški center Naklo, Višja strokovna šola, Slovenija
dr. Andrej Pogorelec, Biotehniški center Naklo, Višja strokovna šola, Slovenija
dr. Tadeja Primožič, Biotehniški center Naklo, Višja strokovna šola, Slovenija
Manca Grčar, Biotehniški center Naklo, Višja strokovna šola, Slovenija
dr. Dragan Žnidarčič, Biotehniški center Naklo, Višja strokovna šola, Slovenija
dr. Marijan Pogačnik, Biotehniški center Naklo, Slovenija
dr. Drago Papler, Biotehniški center Naklo, Medpodjetniški izobraževalni center, Slovenija

Andreja Zupančič, Biotehniški center Naklo, Višja strokovna šola