Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Novice Naklo


/ :

V petek, 6. 10. je na Višji strokovni šoli BC Naklo potekal strokovni posvet v okviru projekta AUTO


V okviru EIP projekta AUTO - Izboljšava procesa krmljenja živali v prireji mleka in mesa z upoštevanjem podnebnih sprememb in varovanje narave, je na Višji strokovni šoli BC Naklo v petek, 6. 10. potekal strokovni posvet. Organizator posveta je bil Kmetijski inštitut Slovenije. 

Izvajalci so dijakom in študentom Biotehniškega centra Naklo in ostalim obiskovalcem predstavili: 

- učinkovito izkoriščanje dušika iz živinskih gnojil (dr. Jože Verbič, Kmetijski inštitut Slovenije)

- ukrepe za izboljšanje ruše trajnega travinja (dr. Branko Lukač, Janko Verbič, Kmetijski inštitut Slovenije)

- trende pri mešalno krmilnih prikolicah (mag. Tomaž Poje, Kmetijski inštitut Slovenije)

- osnovne parametri kakovosti krme in sestavljanja krmnih obrokov (dr. Tomaž Žnidaršič, Kmetijski inštitut Slovenije)

- procese avtomatskega krmljenja v živinoreji (dr. Janez Benedičič, Strojna fakulteta Ljubljana)


V okviru projekta AUTO smo 28. 9. izvedli tudi strokovno ekskurzijo za dijake in študente, ki je potekala na kmetiji Benedičič in kmetiji Pustotnik. 

Kliknite za več infotmacij o projektu AUTO