Dogodek


/ :

Mednarodna konferenca 5. festivala KO UČIM, GRADIM/International conference of the 5th festival “TO TEACH IS TO BUILD”

VABILO K SODELOVANJU

Mednarodna konferenca 5. festivala KO UČIM, GRADIM: Z mislijo na zemljo, 4. oktober 2019

Biotehniški center Naklo – Srednja šola in gimnazija, Strahinj 99, Naklo, Slovenija

Biotehniški center Naklo – Srednja šola in gimnazija vabi k sodelovanju učitelje, svetovalne delavce, knjižničarje osnovnih in srednjih šol, vzgojitelje ter druge strokovne delavce vzgojno-izobraževalnih ustanov, izobraževalce učiteljev, pedagoške svetovalce in raziskovalce s področja vzgoje in izobraževanja. Namen konference je predstavitev strokovnih dosežkov in primerov dobrih praks s področja vzgoje in izobraževanja.

Osrednja tema letošnjega festivala je Z mislijo na zemljo. Razpravljali bomo o možnostih uspešnega povezovanja s sodobnimi pristopi poučevanja, ustrezno komunikacijo in aktualno temo, kot dejavnike uspešne šole. Prikazali bomo uspešne prakse sodelovanja z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami doma in v tujini ter se osredotočili na otroka in mladostnika kot posameznika s poudarkom na njegovi osebnostni rasti. Kot nakazuje osrednja tema, želimo spregovoriti tudi o aktualnih družbenih dogajanjih današnjega časa.

VEČ INFORMACIJ/MORE INFORMATION