Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Reportaže


/ :

NARAVOVARSTVO - GOZD, LES in KROŽNO GOSPODARSTVO

Strokovnjaki iz Oddelka za lesarstvo BF Ljubljana z g. Francem Pohlevnom so dijakom 1. letnika programa Naravovarstveni tehnik pripravili zanimivi delavnici in predavanje LES JE ZAKON! o pomenu gozda in pomembnosti podaljševanja obstoja lesa z izdelavo izdelkov iz tega čudovitega materiala (projekt CASCO – BSC Kranj).         

»1 t lesa veže 0,9 t CO2«

Na šolskem tekmovanju EKOKVIZ – Gozd in Krožno gospodarstvo - so dijaki razmišljali o povezavi med ohranjanjem narave, obujanju podeželja, ohranjanjem delovnih mest in pomenu gozda.