Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Novice Naklo


/ :

BRALNA ZNAČKA - KER RADI BEREMO

BRALNA ZNAČKA V SREDNJI ŠOLI – ker radi beremo


V letošnjem šolskem letu (2023/24) smo v aktivu slovenistk osmo leto zapored izvedle krožek Bralna značka v srednji šoli. Za opravljanje bralne značke se je letos odločilo 40 dijakov BC Naklo – Srednja šola. Ob koncu leta jo je uspešno zaključilo 24 dijakov. Za opravljanje BZ se je letos torej odločilo več dijakov kot lani, uspešnost pri zaključevanju naloge pa ostaja enaka lanskoletni.
Uspešno so jo opravili naslednji dijaki in dijakinje:

  • DIJAKI ZAKLJUČNIH LETNIKOV: Naja Budau, Miha Potočnik (oba 4. N), Ivana Gavranić, Nika Kalan, Marija Baša, Katja Kalan, Eva Arh, Kaja Ahačič, Nika Švegelj (vse 5.BD).
    Med njimi so postale tri zlate bralke Kaja Ahačič, Marija Baša, Ivana Gavranić – to pomeni, da so BZ opravljale vsa leta svojega šolanja v določenem programu.
     
  • DIJAKI IN DIJAKINJE NEZAKLJUČNIH LETNIKOV: Mark Čujovič, Nuša Urh (oba 1. D), Katja Repar (1. J), Brina Grozdek (1. G), Valerija Kalan (1. K), Teja Eržen (2. J), Zala Kelbič, Zoja Šorn Vesel, Luka Kocjančič (vsi 2. L), Eva Miže, Neža Sitar (obe 2. N), Maja Peternel, Eva Gros (obe 3. B), Zala Knaflič, Monika Šink (obe 3. M)

Dijaki v programu NPI so morali prebrati 4 knjige – dve po lastni izbiri in dve s priporočilnega seznama. V programih SPI in SSI so morali prebrati 6 knjig – 3 po lastni izbiri in 3 s seznama priporočene literature. Dijaki v programu Gimnazija so morali prebrati 9 knjig – 3 s seznama priporočene literature in 6 po lastni izbiri.
Pogovor o knjigah z mentoricami je bil tudi letos za marsikoga prijetna popestritev in priložnost, da spregovori o svojem razmišljanju, pogledih na prikazane probleme v romanih in občutkih. Pri samostojni izbiri knjig se je pokazalo, da dijaki še vedno raje posegajo po žanrski literaturi (npr. detektivski in kriminalni romani, ljubezenski roman, (znanstvena) fantastika itd.), zato smo se v aktivu odločile, da dijake tudi v prihodnje spodbujamo k branju zahtevnejših del s seznamom priporočene literature. Vsekakor smo vesele, da na hodnikih naše šole vse večkrat srečamo dijake, ki so zatopljeni v branje knjig in ne v drsanje s prstom po zaslonu telefona.
Vsem dijakom in dijakinjam, ki so se (tudi) letos z veseljem spuščali v različne svetove med platnicami in bili pri tem zelo uspešni, iskreno čestitamo.


AKTIV SLOVENISTK