Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

ŠC Kranj


ŠOLSKI CENTER KRANJ

Šolski center Kranj je nastal z združitvijo Tehniškega šolskega centra Kranj in Ekonomsko-storitvenega izobraževalnega centra Kranj, iz katerega se je izločila Ekonomska gimnazija. Nadaljuje in združuje bogato tradicijo srednjega izobraževanja kranjskih šol, ki se je začela po drugi svetovni vojni.

Sestavlja ga pet organizacijskih enot: srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola, srednja tehniška šola, strokovna gimnazija, višja strokovna šola, medpodjetniški izobraževalni center. Na vseh enotah centra izobraževalno delo poteka v sodobnih predavalnicah, učilnicah, laboratorijih in delavnicah. Vsi zaposleni si  prizadevajo, da bi delovali v duhu uporabniku prijazne izobraževalne ustanove. Zavod ima sklenjena dogovore s preko 300 podjetji in organizacijami, kjer dijaki in študenti lahko opravljajo praktično usposabljanje. V celotni zgodovini se je vzporedno z rednim izvajalo tudi izobraževanje odraslih. Vsebine in programi so bili vezani na programe rednega izobraževanja in potreb po strokovnem znanju v gorenjskih podjetjih. Za vse programe, ki jih izvajata Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo ter Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola, je organizirano tudi izobraževanje odraslih.