Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Investicija v MIC (3)


INVESTICIJA V MIC ZA ODLIČNOST ŽIVILSKIH IZDELKOV

(Medpodjetniški izobraževalni center – Dobava in montaža opreme za sadjarsko in mlekarsko delavnico ter dobava opreme in pripomočkov za predelavo sadja)

»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007- 2013, razvojne prioritete: Gospodarska razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve Gospodarska in izobraževalna infrastruktura«

Javni razpis objavljen na Portalu javnih naročil http://www.enarocanje.si
Datum objave: 20. 1. 2014 ,  številka objave: JN779/2014


RAZPISNA DOKUMENTACIJA


PRILOGE


Regali mehki sir


Regali poltrdi sir