Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Odpadki


Odpadki

V šolskem letu 2011/12 bo skupina dijakov, ki jo sestavljajo Urška Golorej, Martina Jeklar, Luka Mihelič in Nejc Klemenčič iz 4N razreda na BC Naklo proučevala odpadke. Vodilna nit bo osveščanje dijakov in zaposlenih o ločevanju odpadkov. Skupina bo vsak četrtek tehtala odpadke iz naključno izbranih učilnic, delavnic, kabinetov, pisarn in hodnikov. Tehtali bodo naslednje odpadke: papir, plastika in mešani odpadki. Cilj je zmanjšati količino mešanih odpadkov, poročati o nepravilnostih pri ločevanju odpadkov in izboljšati kakovost ločevanja odpadkov. Ob celotnem delu bodo dijaki po šolskem radiu poročali  o mednarodnih, okoljsko pomembnih datumih in ob vsakem dnevu prebrali nekaj misli o omenjeni tematiki. Uredili bodo tudi napise na koših po šoli, napise na zunanjih prostorih, kjer ločeno zbiramo odpadke. O omenjeni temi bodo dijaki na šoli opravili tudi različne ankete in rezultate predstavili na celotnem centru.

Mentorica: Nataša Kunstelj