Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Čebulni test


Čebulni test – raziskava kakovosti slovenskih voda

V okviru Lo Ca Re projekta bo skupina študentov programa Upravljanje podeželja in krajine in programa Naravovarstvo pod mentorstvom mag. Sabine Šegula s čebulnim testom ugotavljala kakovost slovenskih voda. Vzorčenje voda poteka po celi Sloveniji. Skupaj se bomo potrudili, da bomo zbrali kar največ vzorcev in jih testirali s čebulnim testom.

Čebulni test bomo izvedli po točno določenem programu, merili bomo dolžino čebulnih koreninic, koreninice bomo prešteli in jih tehtali. V kolikor bo tehnična oprema v laboratoriju dopuščala, bomo vzorce koreninic opazovali tudi pod mikroskopom. Vsak vzorec bo imel 10 ponovitev. Iz teh ponovitev bomo izračunali aritmetično sredino. Ob koncu poskusa bomo zbrane podatke predstavili v razpredelnicah in na osnovi teh podatkov oblikovali območja različnih kakovosti voda v Sloveniji. V načrtu imamo izdelavo zgibanke. Na podlagi karte bi nato poiskali v kolikor bo mogoče vzroke za slabšo kakovost voda iz vzorcev. Zgibanka bo namenjena osveščanju ljudi, da moramo paziti na kakovost slovenskih voda.

Mentorica mag. Sabina Šegula