Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Živilstvo in prehrana (ŽIP)


Naziv strokovne izobrazbe: Inženir / inženirka živilstva in prehrane (okrajšava: Inž. živil. in preh.)

Če vas zanima prehrana, dietetika in gastronomija ter sestava živil ali pa različne tehnologije v živilstvu (od predelave živil rastlinskega izvora, mesa, mleka, žit, do tehnologije vin), živilska kemija z analizo živil ter živilska mikrobiologija in biotehnologija, je ta program prava izbira. Študenti se nauče veliko o ekonomiki, poslovnem odločanju in vodenju. Ne bo vam tuja niti komunikacija niti informatika. Spoznali boste  področje zakonodaje v živilstvu ... Nudimo bogat nabor izbirnih modulov in predmetov, kar pomeni, da si v 2. letniku študentje lahko glede na svoje interese sami izberejo določeni modul v posameznih predmetih s področja prehrane ali s področja živilstva.

Študij je praktično naravnanz veliko vaj v sodobno opremljenih laboratorijih in z odličnimi mentorji in predavatelji. Izkušnje, znanje in veščine študenti živilstva in prehrane pridobivajo tekom študija, priodobljeno znanj pa krepijo  v Green labu ali pa v različnih organizacijah, obratih v povezavi z živilstvom in prehrano v Sloveniji ali v tujini.  

Izkušnje, znanje in veščine študenti živilstva in prehrane pridobivajo tekom študija, pridobljeno znanj pa krepijo v Green labu ali pa v različnih organizacijah, obratih v povezavi z živilstvom in prehrano.  

Študentom omogočamo tudi sodelovanje in napredovanje. Študijski proces se izvaja v sodobno opremljenih prostorih, ki omogoča sodobno izvajanje študijskega procesa in učinkovit prenos znanja. Izkušnje, pridobljene tekom študije, vam bodo dale polet za stalno napredovanje.

Po uspešno zaključenem študiju dobijo diplomanti višje strokovno izobrazbo in naziv inženir / inženirka živilstva in prehrane (okrajšava: inž. živil. in preh.)

Cilji programa

Oglejte si!