Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Vpisni pogoji


V višješolski študijski program se lahko vpišete:

POMEMBNO: Kdor je bil že tri leta vpisan v študijski program visokega/višjega šolstva, se ne more vpisati v redni študij v višjem strokovnem izobraževanju, lahko pa se vpiše kot izredni študent. 

 

Merila za izbiro v primeru omejitve vpisa

V primeru omejitve vpisa bodo upoštevana naslednja merila za izbiro:

Pri kandidatih, ki so končali gimnazijo ali drug program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (tudi petletni program, nadaljevalni program srednjega izobraževanja ali program poklicno-tehniškega izobraževanja) oziroma poklicni tečaj, bo upoštevan seštevek:

Pri kandidatih, ki so opravili mojstrski ali delovodski oziroma poslovodski izpit, bo upoštevan seštevek:

 

Za dodatne informacije pokličite ali pišite v Referat za študijske in študentske zadeve:

Andreja Zupančič, referentka za študijske in študentske zadeve 

E: referat.visjaping@bc-naklopong.si, andreja.zupancicping@bc-naklopong.si

T: 04 277 21 45

M: 070 485 353