Vpisni pogoji


V višješolski študijski program se lahko vpišete:

! Pomembno: Kdor je bil že tri leta vpisan v študijski program visokega/višjega šolstva, se ne more vpisati v redni študij v višjem strokovnem izobraževanju, lahko pa se vpiše kot izredni študent. 

Za več informacij pokličite ali pišite na Višjo strokovno šolo BC Naklo: 

E: referat.visja@bc-naklo.si     

T: 04 277 21 45

M: 070 485 353