Prijava / vpis


Razpisana vpisna mesta višje šole BC Naklo po programih

Program

Vpisna mesta

Dodatna vpisna mesta

Redni

Izredni

Redni

Izredni

Hortikultura

45

30

2

15

Naravovarstvo

45

30

2

15

Upravljanje podeželja in krajine

45

30

2

15

Razpis za leto 2020/21


Prvi prijavni rok

Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na razpis lahko prijavite od 12. februarja do 18. marca 2020 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps.

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in podpisanega pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje. Oddati smete samo eno prijavo, na katero pa lahko napišete oziroma se prijavite v največ tri višje strokovne šole oziroma v tri različne višješolske študijske programe.

Višješolska prijavna služba do 21. julija 2020 kandidate pisno seznani z izidom izbirnega postopka. Vpis kandidatov, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, se opravi do 20. avgusta 2020.

Posebno obvestilo

Glede na trenutne razmere v zvezi z koronavirusom se kandidati lahko prijavite za vpis z e-obrazcem preko spletne strani do 18. 3. 2020. V kolikor kandidati nimate doma tiskalnika ali ne morete poslati stiskane prijave s priporočeno pošto, vam sporočamo, da lahko izpolnjen obrazec samo pripnete e-pošti, ki jo pošljete Višješolski prijavni službi na naslov visprisping@guest.arnespong.si.

 


Drugi prijavni rok

Podatki o prostih mestih bodo objavljeni 21. avgusta 2020 na spletni strani šole in na spletni strani višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps

Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na prosta mesta lahko prijavite od 24. avgusta do 31. avgusta 2020 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps 

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in podpisanega pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje. Oddati smete samo eno prijavo! Prijavite se po enakem postopku kot na prvem prijavnem roku.

Višješolska prijavna služba bo do 23. septembra 2020 kandidate, ki so se za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka.

Vpis kandidatov, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, se opravi do 1. oktobra 2020.

 

IZREDNI ŠTUDIJ

Za izredni študij se prijavljate in vpisujete po enakem postopku in v enakih rokih kot za redni študij.

Prijavo oddate preko spletne strani Višješolske prijavne službe: www.vss-ce.com/vps.

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in podpisanega pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje. Oddati smete samo eno prijavo! 

Pred vpisom plačate vpisnino, vsaj en obrok šolnine v višini 800 EUR in podpišete pogodbo o izobraževanju. Vpisnina v višini 120 EUR vključuje stroške izdajanja obrazcev in obvestil, študentske izkaznice, delovne obleke.

Šolnino lahko poravnate:

-        v enem obroku (poravnate hkrati z vpisnino pred vpisom), znaša 1.440 EUR,

-        v dveh obrokih (800 EUR hkrati z vpisnino pred vpisom, 700 EUR pa do 31. 12. 2020), skupaj 1.500 EUR, 

-        ali treh obrokih (800 EUR hkrati z vpisnino pred vpisom, 350 EUR 31. 12. 2020, 350 EUR 28. 2. 2021), skupaj 1.500 EUR.


ZAPOSLENI IZREDNI ŠTUDENTI BREZPLAČNO DO IZOBRAZBE TUDI V ŠTUD. LETU 2020/2021

Izobraževanje, raziskovanje in strokovna praksa

Izredni študij: Dveletni programi: V študijskem letu 2020/21 razpisujemo po 30 vpisnih mest za izredni študij!

 

PRIDOBITE VIŠJEŠOLSKO IZOBRAZBO na področjih:

1. HORTIKULTURA

inženir/-ka hortikulture

 

2. UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE

inženir/-ka kmetijstva in krajine

 

3. NARAVOVARSTVO

inženir/-ka naravovarstva

 

ZAPOSLENI IZREDNI ŠTUDENTI BREZPLAČNO DO IZOBRAZBE!

 

Financiranje izrednega študija za zaposlene: V študijskem letu 2020/2021 bomo lahko izrednim študentom, ki imajo status zaposlenih, pokrili šolnine v okviru odobrenega projekta MUNERA 3 – Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018–2022. Cilj projekta je vključiti 17.640 zaposlenih oseb v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter v skladu s potrebami in razvojem trga dela in s potrebami industrije 4.0 in 5.0 izboljšati njihove kompetence – za večjo zaposljivost in mobilnost med področji dela ter osebni razvoj in delovanje v sodobni družbi.

 

INFORMACIJE: BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO, Višja strokovna šola

Strahinj 99, 4202 Naklo

T: 04 277 21 45

S: www.bc-naklo.si

E: referat.visja@bc-naklo.si

Veseli bomo vašega klica vsak dan med 8.00 in 16.00.