Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Prijava / vpis


Razpisana vpisna mesta višje šole BC Naklo po programih

Program

Vpisna mesta

Dodatna vpisna mesta

Redni

Izredni

Redni

Izredni

Hortikultura

45

30

2

15

Naravovarstvo

45

30

2

15

Upravljanje podeželja in krajine

45

30

2

15

Živilstvo in prehrana

45

30

2

15

 

Razpis za vpis 2021/22: https://vss-ce.com/VPS/Razpis2021.pdf

 


Prvi prijavni rok

Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na razpis lahko prijavite ood 15. februarja do 18. marca 2021 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps.

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in podpisanega pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje ALIskeniranega pošljete na e-naslov: prijava.vps@sc-celje-si

Oddati smete samo eno prijavo, na katero pa lahko napišete oziroma se prijavite v največ tri višje strokovne šole oziroma v tri različne višješolske študijske programe.

Višješolska prijavna služba do 21. julija 2021 kandidate pisno seznani z izidom izbirnega postopka. Vpis kandidatov, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, se opravi do 20. avgusta 2021.


Drugi prijavni rok

Podatki o prostih mestih bodo objavljeni 21. avgusta 2021 na spletni strani šole in na spletni strani višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps

Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na prosta mesta v drugem prijavnem lahko prijavite od 24. avgusta do 31. avgusta 2021 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps 

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in podpisanega pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje. Oddati smete samo eno prijavo! Prijavite se po enakem postopku kot na prvem prijavnem roku.

Višješolska prijavna služba bo do 23. septembra 2021 kandidate, ki so se za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka.

Vpis kandidatov, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, se opravi do 1. oktobra 2021.

 

IZREDNI ŠTUDIJ

Za izredni študij se prijavljate in vpisujete po enakem postopku in v enakih rokih kot za redni študij.

Prijavo oddate preko spletne strani Višješolske prijavne službe: www.vss-ce.com/vps.

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in podpisanega pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje. Oddati smete samo eno prijavo! 

Pred vpisom plačate vpisnino, vsaj en obrok šolnine v višini 800 EUR in podpišete pogodbo o izobraževanju. Vpisnina v višini 120 EUR vključuje stroške izdajanja obrazcev in obvestil, študentske izkaznice, delovne obleke.

Šolnino lahko poravnate:

-        v enem obroku (poravnate hkrati z vpisnino pred vpisom), znaša 1.440 EUR,

-        v dveh obrokih (800 EUR hkrati z vpisnino pred vpisom, 700 EUR pa do 31. 12. 2021), skupaj 1.500 EUR, 

-        ali treh obrokih (800 EUR hkrati z vpisnino pred vpisom, 350 EUR 31. 12. 2021, 350 EUR 28. 2. 2022), skupaj 1.500 EUR.

 

Za dodatne informacije pokličite ali pišite v Referat za študijske in študentske zadeve:

Andreja Zupančič, referentka za študijske in študentske zadeve 

E: referat.visja@bc-naklo.si, andreja.zupancic@bc-naklo.si

T: 04 277 21 45

M: 070 485 353