Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Povabilo


Pozdravljeni, bodoči študenti in študentke,

veseli nas, da ste se odločili pridobiti dodatna znanja in se na izobrazbeni lestvici povzpeti stopničko višje. Zagotovo vas tarejo številne dileme o pravilnosti te odločitve, kot denimo: "Bom to zmogel, bom dobil ustrezna znanja, kaj če mi ne uspe, katero šolo naj izberem ipd."

Kot študent ali študentka višješolskih študijskih programov Upravljanje podeželja in krajine, Naravovarstvo in Hortikultura ter Živilstvo in prehrana vam je ponujena priložnost, da zvišate svojo izobrazbo in pridobite tista praktično uporabna znanja ter razvijate ključne strokovne kompetence, ki so danes med delodajalci najbolj iskane in cenjene. Z diplomo in pridobljenim nazivom strokovne izobrazbe inženir/inženirka lahko samozavestno vstopite v svet in si ustvarite uspešno kariero. Programi so modularno ter kreditno ovrednoteni v skladu z evropskim sistemom ECTS, in sicer s 120 KT. Študentom omogočajo izbirnost, skupne module z drugimi višješolskimi programi, interdisciplinarnost in horizontalno prehajanje, povezovanje teoretičnega in praktičnega izobraževanja ter partnersko sodelovanje izobraževalnih organizacij, podjetij in študentov.

Želimo, da je vaša odločitev za študij jasna, vas vabimo, da prediskutirate odprta vprašanja in dileme nas kontaktirajte, z veseljem se bomo pogovorili in vam olajšali odločitev, vas vljudno vabimo, da se povežete z referatom Višje strokovne šole pri referentki Andreji Zupančič ali pa kar z ravnateljem.

Dobrodošli!

Za vaša vprašanja glede študija smo vam na voljo tudi po e-pošti: referat.visjaping@bc-naklopong.si in tel.: 04/277 21 45 ter 070 485 353.