Na voljo smo za dodatne informacije


POMEMBNE
INFORMACIJE

PROGRAMI

 

 

Za vaša vprašanja glede študija smo vam na voljo tudi preko e-pošte: referat.visja@bc-naklo.si in tel.: 04/277 21 45. 

   

Vabilo v brezplačen izredni študij v okviru projekta MUNERA 3


Kot študent ali študentka višješolskih študijskih programov Upravljanje podeželja in krajine, Naravovarstvo in Hortikultura vam je ponujena priložnost, da zvišate svojo izobrazbo in pridobite tista praktično uporabna znanja ter razvijate ključne strokovne kompetence, ki so danes med delodajalci najbolj iskane in cenjene. Z diplomo in pridobljenim nazivom strokovne izobrazbe inženir/inženirka lahko samozavestno vstopite v svet in si ustvarite uspešno kariero. Programi so modularno ter kreditno ovrednoteni v skladu z evropskim sistemom ECTS, in sicer s 120 KT. Študentom omogočajo izbirnost, skupne module z drugimi višješolskimi programi, interdisciplinarnost in horizontalno prehajanje, povezovanje teoretičnega in praktičnega izobraževanja ter partnersko sodelovanje izobraževalnih organizacij, podjetij in študentov.
Spoštovani bodoči študenti in študentke!

Na Biotehniškem centru Naklo bomo v letošnjem letu začeli z aktivnim uvajanjem digitalizacije v naše poslovanje in izobraževalne dejavnosti. To zajema tudi preučevanje, preskušanje in vpeljevanje pametnih tehnologij na področje kmetijstva, hortikulture in naravovarstva.  Na centru bo v bližnji prihodnosti začel delovati agro-hub in podjetniški inkubator.

Študentje se bodo s svojimi mentorji vključevali v različne študijske skupine, ki bodo v okviru rednega izobraževanja in vsebin, ter projektnega dela; proučevale in sodelovale pri uvajanje novih tehnologij, zajemanju podatkov in podatkovnem rudarjenju. Iz rezultatov teh študij bomo pridobivali nova znanja, ki bodo profesorjem in študentom omogočala uspešno profesionalnem delo in bodo v koraku s svetovnimi trendi in znanjem na tem področju.

Predlog agro-huba in študijskih eksperimentov:


Mednarodni projekt SFATE. Pametne tehnologije v kmetijstvu in usposabljanje za nove zaposlitve: