Izredni študij


Za izredni študij se prijavljate in vpisujete po enakem postopku in v enakih rokih kot za redni študij.

Na še prosta vpisna mesta za izredni študij se lahko po drugem prijavnem roku vpišete neposredno na višjo strokovno šolo do začetka študijskega leta.

Pred vpisom plačate vpisnino, vsaj en obrok šolnine v višini 700 EUR in podpišete pogodbo o izobraževanju. Vpisnina v višini 97 EUR vključuje stroške izdajanja obrazcev in obvestil, študentske izkaznice, delovne obleke.

Šolnino lahko poravnate:

-     v enem obroku (poravnate hkrati z vpisnino pred vpisom), znaša 1.340 EUR,

-     v dveh obrokih (700 EUR hkrati z vpisnino pred vpisom, 700 EUR pa do 31. 12. 2017), skupaj 1.400 EUR,

-     ali treh obrokih (700 EUR hkrati z vpisnino pred vpisom, 350 EUR 31. 12. 2017, 350 EUR 28. 2. 2019) pa znaša 1.400 EUR.