Zgodovina


Šolska knjižnica je bila ustanovljena leta 1994. Prva knjižničarka Anka Vojakovič je začela zelo skromno - v kleti z majhnim prostorom za izposojo in malo večjo čitalnico. Knjižnični fond  je znašal okrog 6.000 enot in je bil večinoma zastarel in neustrezen. Zato je bilo potrebno vsaj polovico gradiva odpisati.

Leta 2007 smo se preselili v Strahinj. Knjižnica je dobila velik svetel prostor v prvem nadstropju nove šole. Čitalnica ima 28 sedežev in računalnike, ki so namenjeni dijakom, študentom, profesorjem in predavateljem za  iskanje gradiva, dostopanja do podatkovnih baz in drugih informacij.

Knjižnično gradivo, ki ga vnašamo v sistem COBISS in klasificiramo v skladu s pravili Univerzalne decimalne klasifikacije, sproti obnavljamo in dopolnjujemo. V knjižnici izvajamo tudi tehnične preglede diplomskih nalog naših študentov.  Kot knjižnica BC Naklo smo aktivna članica sistema COBISS, v vzajemno bazo COBIB pa smo prispevali preko 1.300 novih bibliografskih zapisov.