ZBCN


Založba BC Naklo

Ker kot vzgojnoizobraževalna in raziskovalna institucija stremimo k odličnosti in stalnemu izboljševanju ter dvigu ravni naših storitev, posvečamo veliko pozornosti razvoju in sledenju novih znanj in informacij, kar je eden izmed temeljev sedanje uspešnosti in vizije za prihodnost. V tem smislu se kaže potreba, da kreativne potenciale naših kadrov in zunanjih sodelavcev, ki so sposobni in željni, da svoje znanje in ideje posredujejo na ravni publiciranih izdaj, vključimo v organizirano obliko založniške dejavnosti in tako na enotni organizacijski, finančni in vsebinski platformi vzpostavimo model publiciranja, ki naj služi omenjenim interesom naše ustanove.  Založba BC Naklo izvaja založniško dejavnost v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. L. RS št. 69/2007 (JP8.110 Izdajanje knjig (DE/22.110), JP8.140 Izdajanje revije in periodike (DE/22.130)). Izdajamo publikacije s posameznih strokovnih področij, ki zadevajo delovanje Biotehniškega centra Naklo, kar vključuje strokovne revije, priročnike, zbornike s konferenc in posvetovanj, promocijska gradiva in drugo.


Ko učim, gradim, 2017
VIVUS, 2016 (Zbornik referatov)

Zbornik izvlečkov, 2016

Ko učim, gradim, 2015

 


Notre tradition et experience, 2015

Kakovost in oskrba rezanega cvetja, 2015

Rajski vrtovi, 2015-

 


VIVUS, 2014

Our tradition and experience, 2014

Ko učim, gradim, 2013

 


Nega in podiranje dreves v zahtevnih situacijah, 2013

VIVUS, 2013

VIVUS, 2012

 


Ko učim, gradim, 2012

 


Floristika, 2011-

Moje podeželje, 2010-

Iz majhne iskre lahko vzplamti mogočen plamen, 2007
 
Srečko Šabec, mlekarski strokovnjak in učitelj, 2007

 

 

Prijava

User login

Enter your username and password here in order to log in on the website:
Login