Uporabne povezave


UPORABNE POVEZAVE

 

COBISS - Virtualna knjižnica Slovenije http://www.cobiss.si/ 

dLib - Digitalna knjižnica Slovenije http://www.dlib.si/ 

IZVIR ZNANJA - Spletna knjižnica za poklicno in strokovno izobraževanje http://www.izvirznanja.si/ 

SICRIS - Informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji http://www.sicris.si/ 

KAMRA - spletni informacijski sistem, ki ponuja digitalizirano kulturno dediščino slovenskih pokrajin http://www.kamra.si/ 

BESANA – slovnični pregledovalnik http://besana.amebis.si/ 

SLOVAR SSKJ – bos.zrc-sazu.si/sskj.html

SLOVENSKI PRAVOPIS http://bos.zrc-sazu.si/sp2001.html 

FidaPLUS - referenčna zbirka vsakdanje javne rabe slovenščine v pisnih besedil http://www.fidaplus.net/ 

MREŽNIK – portal informacijskih virov http://www.nuk.uni-lj.si/nuk/mreznik.asp 

IZUM – http://www.izum.si

PROQUEST – http://home.izum.si/izum/ft_baze/proquest.asp

Biotehniška fakulteta: DIKUL, AGRIS, CAB, FSTA idr. – http://www.bf.uni-lj.si/knjiznice/o-knjiznicah/