Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Diplomski izpiti


Nekaj splošnih informacij o poteku diplomskega izpita za študenta/-ko:


SLIKI: Utrinki z diplomskih izpitov na VSŠ BC Naklo v študijskem letu 2021/22


Diplomski izpiti - oktober 2023


Študentka: NINA HUDEJ

 

Program: UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE

 

Naslov diplome: VPLIV IZBIRE KONJA NA TERAPEVTSKE DEJAVNOSTI Z LJUDMI

 

Podatki o diplomskem izpitu

Diplomska oz. izpitna komisija

Datum:

14. 11. 2023

Predsednik:

dr. Andrej Pogorelec

Ura:

ob 15.00

Mentorica, predavateljica:

dr. Bety Breznik

Način:

v živo, na šoli

Članica:

Irena Gril

Prostor:

Velika sejna soba

Mentorica v podjetju, podjetje:

Ajda Michelle Kreft, Neapolitano, rehabilitacija in trening konj, d. o. o.


Študentka: JANJA KOSMAČIN

 

Program: HORTIKULTURA

 

Naslov diplome: ŠTIRJE LETNI ČASI V FLORISTIKI

 

Podatki o diplomskem izpitu

Diplomska oz. izpitna komisija

Datum:

27. 10. 2023

Predsednik:

dr. Andrej Pogorelec

Ura:

ob 9.00

Mentorica, predavateljica:

dr. Sabina Šegula

Način:

v živo, na šoli

Član:

dr. Dragan Žnidarčič

Prostor:

Predavalnica 22

Mentor v podjetju, podjetje:

/

 


 


Diplomski izpiti september 2023


Študent: GAŠPER KRIŽAJ

 

Program: UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE

 

Naslov diplome: LOGISTIKA PRIDELAVE SOJE NA KMETIJI PRI POLENC

 

Podatki o diplomskem izpitu

Diplomska oz. izpitna komisija

Datum:

20. 9. 2023

Predsednik:

dr. Andrej Pogorelec

Ura:

ob 9.15

Mentor, predavatelj:

Tomaž Levstek

Način:

v živo, na šoli

Članica:

Melita Ana Maček

Prostor:

Predavalnica 22

Mentor v podjetju, podjetje:

Blaž Križaj, Kmetiji pri Polenc

 


 

Študent: ALJAŽ VIDIGAJ

 

Program: HORTIKULTURA

 

Naslov diplome: UREDITEV VRTA ZA GIBALNO OVIRANE OSEBE

 

Podatki o diplomskem izpitu

Diplomska oz. izpitna komisija

Datum:

20. 9. 2023

Predsednik:

dr. Andrej Pogorelec

Ura:

ob 10.00

Mentor, predavatelj:

dr. Dragan Žnidarčič

Način:

v živo, na šoli

Članica:

Melita Ana Maček

Prostor:

Predavalnica 22

Mentor v podjetju, podjetje:

/


Študentka: IZA SLADIČ

 

Program: NARAVOVARSTVO

 

Naslov diplome: LOKALNI REKUPERACIJSKI SISTEM KOT NALOŽBA ZA VIŠJO UČINKOVITOST BIVANJA V STANOVANJIH

 

Podatki o diplomskem izpitu

Diplomska oz. izpitna komisija

Datum:

20. 9. 2023

Predsednik:

dr. Andrej Pogorelec

Ura:

ob 10.45

Mentor predavatelj:

doc. dr. Drago Papler

Način:

v živo, na šoli

Članica:

Melita Ana Maček

Prostor:

Predavalnica 22

Mentor v podjetju, podjetje:

/

 


Diplomski izpiti julij 2023


 

Študentka: EMA TUDJA

 

Program: UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE

 

Naslov diplome: MOŽNOST ZA DOPOLNILNO DEJAVNOST NA KMETIJI ŠKODIČ MOŽNOST ZA DOPOLNILNO DEJAVNOST NA KMETIJI ŠKODIČ

 

Podatki o diplomskem izpitu

Diplomska oz. izpitna komisija

Datum:

7. 7. 2023

Predsednik:

dr. Andrej Pogorelec

Ura:

ob 14.00

Mentorica predavateljica:

dr. Bety Breznik

Način:

v živo, na šoli

Član:

dr. Marijan Pogačnik

Prostor:

Predavalnica 22

Mentor v podjetju, podjetje:

/

 


 


Diplomski izpit - junij 2023


Študentka: TAJDA TAVŽELJ

 

Program: NARAVOVARSTVO

 

Naslov diplome: MOŽNOST VZPOSTAVITVE GORSKO-KOLESARSKEGA OMREŽJA V OBČINI PREDDVOR

 

Podatki o diplomskem izpitu

Diplomska oz. izpitna komisija

Datum:

7. 6. 2023

Predsednik:

dr. Andrej Pogorelec

Ura:

ob 7.30

Mentorica predavateljica:

Sonja Rozman

Način:

v živo, na šoli

Članica:

Irena Gril

Prostor:

Predavalnica 22

Mentor v podjetju, podjetje:

Rok Roblek, Občina Preddvor

 


 

Študentka: SANDRA BONCELJ

 

Program: UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE

 

Naslov diplome: INTOKSIKACIJE KOT POSLEDICA STRUPENIH RASTLIN PRI GOVEDU IN KONJIH

 

Podatki o diplomskem izpitu

Diplomska oz. izpitna komisija

Datum:

5. 6. 2023

Predsednik/-ca:

dr. Andrej Pogorelec

Ura:

ob 12.00

Mentor/-ica predavatelj/-ica:

Nataša Debeljak

Način:

v živo, na šoli

Član/-ica:

Irena Gril

Prostor:

Predavalnica 22

Mentor/-ici v podjetju, podjetje:

Matjaž Rezman, REZMAT, Matjaž Rezman, s. p.

 

 


­Študentka: PIA KOPAČ

 

Program: UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE

 

Naslov diplome: POSLOVNI NAČRT ZA GLAMPING PR’ ŠUPC

 

­

Podatki o diplomskem izpitu

Diplomska oz. izpitna komisija

Datum:

5. 6. 2023

Predsednik/-ca:

dr. Andrej Pogorelec

Ura:

ob 13.00

Mentor/-ica predavatelj/-ica:

dr. Renata Mavri

Način:

v živo, na šoli

Član/-ica:

Irena Gril

Prostor:

Predavalnica 22

Mentor/-ici v podjetju, podjetje:

/


Diplomski izpit - maj 2023


 

Študentka: VALENTINA VAŠ

 

Program: HORTIKULTURA

 

Naslov diplome: NAČINI EKOLOŠKEGA VARSTVA ČEBULE (Allium cepa) PRED ČEBULNO MUHO

 

Podatki o diplomskem izpitu

Diplomska oz. izpitna komisija

Datum:

17. 5. 2023

Predsednik/-ca:

dr. Andrej Pogorelec

Ura:

ob 11.00

Mentor/-ica predavatelj/-ica:

Nataša Kunstelj

Način:

v živo, na šoli

Član/-ica:

Irena Gril

Prostor:

Predavalnica 22

Mentor/-ici v podjetju, podjetje:

/


 


Diplomski izpit - april 2023


Študent: BOJAN ŽNIDARŠIČ

 

Program: UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE

 

Naslov diplome: REFLEKSOTERAPIJA PRI KONJIH

 

Podatki o diplomskem izpitu

Diplomska oz. izpitna komisija

Datum:

24. 4. 2023

Predsednik/-ca:

dr. Andrej Pogorelec

Ura:

ob 13.00

Mentor/-ica predavatelj/-ica:

dr. Marijan Pogačnik

Način:

v živo, na šoli

Član/-ica:

Irena Gril

Prostor:

Predavalnica 22

Mentor/-ici v podjetju, podjetje:

Jelena Zurc Cizelj, BC Naklo

 

 


 

Študent: MAKS KRALJ

 

Program: UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE

 

Naslov diplome: DOPOLNILNA DEJAVNOST PRIDELAVE ZELENJAVE NA MANJŠI ŽIVINOREJSKI KMETIJI

 

Podatki o diplomskem izpitu

Diplomska oz. izpitna komisija

Datum:

4. 4. 2023

Predsednik/-ca:

dr. Andrej Pogorelec

Ura:

ob 11.30

Mentor/-ica predavatelj/-ica:

mag. Matjaž Vehovec

Način:

v živo, na šoli

Član/-ica:

Tomaž Levstek

Prostor:

Predavalnica 22

Mentor/-ici v podjetju, podjetje:

Miro Kralj, Kmetija Kralj


 


Diplomski izpiti - marec 2023

 


Študentka: ANA KRAČMAN

 

Program: NARAVOVARSTVO

 

Naslov diplome: RAZŠIRJENOST IZBRANIH VRST DETLOV IN ŽOLN (Picidae) V GOZDNI KRAJINI NA OBMOČJU NATURA 2000 RAŠICA KOT KAZALEC BIOTSKE PESTROSTI IN OHRANJENOSTI GOZDA

 

Podatki o diplomskem izpitu

Diplomska oz. izpitna komisija

Datum:

21. 3. 2023

Predsednik/-ca:

dr. Dragan Žnidarčič

Ura:

ob 15.00

Mentor/-ica predavatelj/-ica:

dr. Marija Gregori

Način:

v živo, na šoli

Član/-ica:

Irena Gril

Prostor:

Predavalnica 22

Mentor/-ici v podjetju, podjetje:

dr. Urška Koce, Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije (DOPPS)

 


Študentka: DAMJANA PETERNELJ

 

Program: UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE

 

Naslov diplome: RAZVOJ TURISTIČNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI PRI FRENCU

 

Podatki o diplomskem izpitu

Diplomska oz. izpitna komisija

Datum:

6. 3. 2023

Predsednik/-ca:

dr. Dragan Žnidarčič

Ura:

ob 13.45

Mentor/-ica predavatelj/-ica:

dr. Tadeja Primožič

Način:

v živo, na šoli

Član/-ica:

Irena Gril

Prostor:

Velika sejna soba

Mentor/-ici v podjetju, podjetje:

/

 


Študent: JERNEJ KOKELJ 

 

Program: UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE

 

Naslov diplome: OBVLADOVANJE POVRŠIN Z REJO KRAV DOJILJ V HRIBIH

 

Podatki o diplomskem izpitu

Diplomska oz. izpitna komisija

Datum:

6. 3. 2023

Predsednik/-ca:

Tomaž Levstek

Ura:

ob 11.00

Mentor/-ica predavatelj/-ica:

mag. Matjaž Vehovec

Način:

v živo, na šoli

Član/-ica:

Irena Gril

Prostor:

Predavalnica 22

Mentor/-ici v podjetju, podjetje:

/

 


Študent: DOMEN KOŽUH

 

Program: UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE

 

Naslov diplome: ŠIRITEV TURISTIČNE PONUDBE NA KMETIJI OKRŠLAN

 

Podatki o diplomskem izpitu

Diplomska oz. izpitna komisija

Datum:

6. 3. 2023

Predsednik/-ca:

dr. Dragan Žnidarčič

Ura:

ob 13.00

Mentor/-ica predavatelj/-ica:

dr. Tadeja Primožič

Način:

v živo, na šoli

Član/-ica:

Irena Gril

Prostor:

Velika sejna soba

Mentor/-ici v podjetju, podjetje:

/

 


 


Diplomski izpit - februar 2023


Študentka: TIJA SKUBIC

 

Program: UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE

 

Naslov diplome: PREDELAVA KOZJEGA IN KRAVJEGA MLEKA

 

Podatki o diplomskem izpitu

Diplomska oz. izpitna komisija

Datum:

27. 2. 2023

Predsednik/-ca:

Melita Ana Maček

Ura:

ob 13.30

Mentor/-ica predavatelj/-ica:

dr. Franc Vidic

Način:

v živo, na šoli

Član/-ica:

Irena Gril

Prostor:

Predavalnica 22

Mentor/-ici v podjetju, podjetje:

Mihela Špelko, BC Naklo

 


Študentka: ALJA URBANČNIK

 

Program: NARAVOVARSTVO

 

Naslov diplome: MOŽNOST UPORABE OVE V OBČINI TRŽIČ NA PRIMERU DALJINSKEGA OGREVANJA NA LESNO BIOMASO

 

Podatki o diplomskem izpitu

Diplomska oz. izpitna komisija

Datum:

15. 2. 2023

Predsednik/-ca:

Tomaž Levstek

Ura:

ob 14.00

Mentor/-ica predavatelj/-ica:

doc. dr. Drago Papler

Način:

v živo, na šoli

Član/-ica:

Irena Gril

Prostor:

Predavalnica 22

Mentor/-ici v podjetju, podjetje:

/


 


Diplomski izpit - januar 2023


Študentka: KATJA PORENTA

 

Program: UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE

 

Naslov diplome: DOPOLNITEV PONUDBE S KONJENIŠTVOM NA TURISTIČNI KMETIJI PRI MARKU

 

Podatki o diplomskem izpitu

Diplomska oz. izpitna komisija

Datum:

27. 1. 2023

Predsednik/-ca:

Tomaž Levstek

Ura:

ob 13.00

Mentor/-ica predavatelj/-ica:

dr. Marko Marc

Način:

v živo, na šoli

Član/-ica:

Irena Gril

Prostor:

Predavalnica 22

Mentor/-ici v podjetju, podjetje:

/


 


Diplomski izpit december 2022


Študentka: MOJCA ČADEŽ

 

Program: NARAVOVARSTVO

 

Naslov diplome: FINANČNA ANALIZA UPRAVIČENOSTI INVESTICIJE V SONČNO ELEKTRARNO PRI SAMOSTOJNEM PODJETNIKU 

 

Podatki o diplomskem izpitu

Diplomska oz. izpitna komisija

Datum:

8. 12. 2022

Predsednik/-ca:

Tomaž Levsetek

Ura:

ob 10.00

Mentor/-ica predavatelj/-ica:

soc. dr. Drago Papler

Način:

v živo, na šoli

Član/-ica:

Irena Gril

Prostor:

Predavalnica 22

Mentor/-ici v podjetju, podjetje:

Simon Čadež, Ključavničarstvo Simon Čadež, s. p.


 


Diplomski izpit - november 2022


 

Študent: TADEJ ŠINKAR

 

Program: NARAVOVARSTVO

 

Naslov diplome: IDEJNA ZASNOVA TERAPEVTSKEGA VRTA V BC NAKLO

 

Podatki o diplomskem izpitu

Diplomska oz. izpitna komisija

Datum:

29. 11. 2022

Predsednik/-ca:

dr. Tadeja Primožič

Ura:

ob 10.00

Mentor/-ica predavatelj/-ica:

dr. Dragan Žnidarčič

Način:

v živo, na šoli

Član/-ica:

Irena Gril

Prostor:

Velika sejna soba

Mentor/-ici v podjetju, podjetje:

/

 

 


 

Študentka: TJAŠA DEMIROVIČ-ŠVARDA

 

Program: NARAVOVARSTVO

 

Naslov diplome: IZBOLJŠANA UČINKOVITA IN TRAJNOSTNA RABA ENERGIJE V STANOVANJSKEM BLOKU ZARADI OBNOVE FASADE

 

Podatki o diplomskem izpitu

Diplomska oz. izpitna komisija

Datum:

29. 11. 2022

Predsednik/-ca:

Tomaž Levstek

Ura:

ob 09.00

Mentor/-ica predavatelj/-ica:

doc. dr. Drago Papler

Način:

v živo, na šoli

Član/-ica:

Irena Gril

Prostor:

Velika sejna soba

Mentor/-ici v podjetju, podjetje:

/

 

 


Študent: NICKY BRISKO

 

Program: HORTIKULTURA

 

Naslov diplome: OCENA OSNOVNEGA VRTNARSKEGA VZDRŽEVANJA BOTANIČNEGA PARKA RAFUT

 

Podatki o diplomskem izpitu

Diplomska oz. izpitna komisija

Datum:

4. 11. 2022

Predsednik/-ca:

dr. Andrej Pogorelec

Ura:

ob 15.00

Mentor/-ica predavatelj/-ica:

Matjaž Mastnak

Način:

v živo, na šoli

Član/-ica:

Irena Gril

Prostor:

Predavalnica 22

Mentor/-ici v podjetju, podjetje:

/

 

 


Študent: ERAZEM LEBEN

 

Program: UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE

 

Naslov diplome: PREDSTAVITEV DOBRIH PRAKS NA PODROČJU REJE MALIH PASEMSKIH ŽIVALI

 

Podatki o diplomskem izpitu

Diplomska oz. izpitna komisija

Datum:

4. 11. 2022

Predsednik/-ca:

dr. Andrej Pogorelec

Ura:

ob 14.15

Mentor/-ica predavatelj/-ica:

dr. Bety Breznik

Način:

v živo, na šoli

Član/-ica:

Irena Gril

Prostor:

Predavalnica 22

Mentor/-ici v podjetju, podjetje:

Stanislav Korošec, Društvo gojiteljev malih živali Kranj

 

 


Študentka: MARTINA JELOVČAN

 

Program: HORTIKULTURA

 

Naslov diplome: ANALIZA MNENJA KUPCEV O IZDELKIH IN STORITVAH V VRTNARSTVU STANONIK

 

Podatki o diplomskem izpitu

Diplomska oz. izpitna komisija

Datum:

4. 11. 2022

Predsednik/-ca:

dr. Andrej Pogorelec

Ura:

ob 13.30

Mentor/-ica predavatelj/-ica:

Milena Maček Jerala

Način:

v živo, na šoli

Član/-ica:

Irena Gril

Prostor:

Predavalnica 22

Mentor/-ici v podjetju, podjetje:

Klemen Stanonik, Vrtnarstvo Stanonik

 


 


Diplomski izpit - oktober 2022


 

Študent: UROŠ HRIBAR

 

Program: NARAVOVARSTVO

 

Naslov diplome: EKOSISTEMSKE STORITVE IN RAZŠIRJENOST VODNIH IN OBVODNIH RASTLIN V PLAVALNEM RIBNIKU V GARDEN VILLAGE BLED

 

Podatki o diplomskem izpitu

Diplomska oz. izpitna komisija

Datum:

28. 10. 2022

Predsednik/-ca:

Milena Maček Jerala

Ura:

ob 15.45

Mentor/-ica predavatelj/-ica:

Sonja Rozman

Način:

v živo, na šoli

Član/-ica:

Irena Gril

Prostor:

Predavalnica 22

Somentor/-ica:

dr. Monika Kos

 

 


 

Študentka: EMA PERČIČ

 

Program: NARAVOVARSTVO

 

Naslov diplome: PROBLEMATIKA BIOLOŠKIH ODPADKOV NA GORENJSKEM IN PRAVILNO LOČEVANJE

 

Podatki o diplomskem izpitu

Diplomska oz. izpitna komisija

Datum:

28. 10. 2022

Predsednik/-ca:

Milena Maček Jerala

Ura:

ob 15.00

Mentor/-ica predavatelj/-ica:

Tomaž Levstek

Način:

v živo, na šoli

Član/-ica:

Irena Gril

Prostor:

Predavalnica 22

Mentor/-ici v podjetju, podjetje:

Bojan Slatnar, Komunala Kranj

 

 


Študent: MATEVŽ KOROŠEC

 

Program: NARAVOVARSTVO

 

Naslov diplome: PREDELAVA BIOLOŠKIH ODPADKOV V RCERO LJUBLJANA

 

Podatki o diplomskem izpitu

Diplomska oz. izpitna komisija

Datum:

28. 10. 2022

Predsednik/-ca:

Milena Maček Jerala

Ura:

ob 14.15

Mentor/-ica predavatelj/-ica:

Tomaž Levstek

Način:

v živo, na šoli

Član/-ica:

Irena Gril

Prostor:

Predavalnica 22

Mentor/-ici v podjetju, podjetje:

Marjeta Resnik, JP VOKA SNAGA d.o.o

 

 


 

Študentka: MATEJA KALAN

 

Program: UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE

 

Naslov diplome: UGOTAVLJANJE PRIDELKA ZRNJA PRI DVEH SORTAH PŠENICE V LETU 2022 NA EKOLOŠKI KMETIJI KONC

 

Podatki o diplomskem izpitu

Diplomska oz. izpitna komisija

Datum:

28. 10. 2022

Predsednik/-ca:

Milena Maček Jerala

Ura:

ob 10.00

Mentor/-ica predavatelj/-ica:

Marija Kalan

Način:

v živo, na šoli

Član/-ica:

Irena Gril

Prostor:

Velika sejna soba

Mentor/-ici v podjetju, podjetje:

Matej Konc, Kmetija Konc

 


Študent: JANEZ HABJAN

 

Program: UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE

 

Naslov diplome: SKRIL KOT POSLOVNA PRILOŽNOST

 

Podatki o diplomskem izpitu

Diplomska oz. izpitna komisija

Datum:

27. 10. 2022

Predsednik/-ca:

dr. Tadeja Primožič

Ura:

ob 12.00

Mentor/-ica predavatelj/-ica:

dr. Marijan Pogačnik

Način:

v živo, na šoli

Član/-ica:

Irena Gril

Prostor:

Predavalnica 22

Mentor/-ici v podjetju, podjetje:

/

 

 


Študentka: URŠKA KLEČ

 

Program: UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE

 

Naslov diplome: ALPSKA ŠOLA – TRANSFORMATIVNO PEDAGOŠKO ORODJE K VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU ZA GORE IN O GORAH

 

Podatki o diplomskem izpitu

Diplomska oz. izpitna komisija

Datum:

27. 10. 2022

Predsednik/-ca:

dr. Tadeja Primožič

Ura:

ob 11.15

Mentor/-ica predavatelj/-ica:

Andreja Ahčin

Način:

v živo, na šoli

Član/-ica:

Irena Gril

Prostor:

Predavalnica 22

Mentor/-ici v podjetju, podjetje:

/

 


Študentka: ALOJZIJA FINK

 

Program: HORTIKULTURA

 

Naslov diplome: ZASNOVA BIBLIJSKEGA VRTA KOPANJ

 

Podatki o diplomskem izpitu

Diplomska oz. izpitna komisija

Datum:

27. 10. 2022

Predsednik/-ca:

dr. Tadeja Primožič

Ura:

ob 10.30

Mentor/-ica predavatelj/-ica:

dr. Dragan Žnidarčič

Način:

v živo, na šoli

Član/-ica:

Tomaž Levstek

Prostor:

Predavalnica 22

Mentor/-ici v podjetju, podjetje:

/

 

 


Študentka: LUCIJA JEŠE

 

Program: UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE

 

Naslov diplome: KONJEREJA, KOT DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KMETIJI

 

Podatki o diplomskem izpitu

Diplomska oz. izpitna komisija

Datum:

5. 10. 2022

Predsednik/-ca:

dr. Andrej Pogorelec

Ura:

ob 15.00

Mentor/-ica predavatelj/-ica:

dr. Bety Breznik

Način:

v živo, na šoli

Član/-ica:

Irena Gril

Prostor:

Velika sejna soba

Mentor/-ici v podjetju, podjetje:

/

 Diplomski izpit - september 2022


Študent: MARKO GASSER

 

Program: UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE

 

Naslov diplome: RAZVOJ TURISTIČNE DEJAVNOSTI NA KMETIJI

 

Podatki o diplomskem izpitu

Diplomska oz. izpitna komisija

Datum:

30. 9. 2022

Predsednik/-ca:

dr. Andrej Pogorelec

Ura:

ob 8.00

Mentor/-ica predavatelj/-ica:

dr. Franc Vidic

Način:

v živo, na šoli

Član/-ica:

dr. Tadeja Primožič

Prostor:

Predavalnica 22

Mentor/-ici v podjetju, podjetje:

/

 

 


Študentka: ANJA VODNIK

 

Program: NARAVOVARSTVO

 

Naslov diplome: STRAHINJSKI ČAJ NA TRG

 

Podatki o diplomskem izpitu

Diplomska oz. izpitna komisija

Datum:

29. 9. 2022

Predsednik/-ca:

dr. Andrej Pogorelec

Ura:

ob 10.00

Mentor/-ica predavatelj/-ica:

doc. dr. Drago Papler

Način:

v živo, na šoli

Član/-ica:

Tomaž Levstek

Prostor:

Predavalnica 22

Mentor/-ici v podjetju, podjetje:

/

 

 

 


Študentka: NINA POKLUKAR

 

Program: NARAVOVARSTVO

 

Naslov diplome: ANALIZA GNEZDILNIH HABITATOV IN OBMOČIJ PREHRANJEVANJA RJAVIH SRAKOPERJEV (Lanius collurio) NA OBMOČJU DEŽELE LETA 2019

 

Podatki o diplomskem izpitu

Diplomska oz. izpitna komisija

Datum:

27. 9. 2022

Predsednik/-ca:

dr. Andrej Pogorelec

Ura:

ob 7.30

Mentor/-ica predavatelj/-ica:

Sonja Rozman

Način:

v živo, na šoli

Član/-ica:

Irena Gril

Prostor:

Predavalnica 22

Mentor/-ici v podjetju, podjetje:

Boris Kozinc, Društvo za varstvo okolja Bled

 


Študentka: BOJANA KAKER

 

Program: HORTIKULTURA

 

Naslov diplome: STROKOVNO DELO CIRILA JEGLIČA

 

Podatki o diplomskem izpitu

Diplomska oz. izpitna komisija

Datum:

23. 9. 2022

Predsednik/-ca:

dr. Andrej Pogorelec

Ura:

ob 15.00

Mentor/-ica predavatelj/-ica:

Matjaž Mastnak

Način:

v živo, na šoli

Član/-ica:

Irena Gril

Prostor:

Predavalnica 22

Mentor/-ici v podjetju, podjetje:

Melita Miš Strgar, Arboretum Volčji Potok

 


Študentka: PETRA BRADEŠKO

 

Program: UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE

 

Naslov diplome: ZANIMANJE KUPCEV ZA NAKUP EKOLOŠKE HRANE

 

Podatki o diplomskem izpitu

Diplomska oz. izpitna komisija

Datum:

23. 9. 2022

Predsednik/-ca:

dr. Andrej Pogorelec

Ura:

ob 14.15

Mentor/-ica predavatelj/-ica:

dr. Marijan Pogačnik

Način:

Na daljavo, Zoom

Član/-ica:

Irena Gril

Povezava:

https://arnes-si.zoom.us/j/94384332249

Meeting ID: 943 8433 2249

Mentor/-ici v podjetju, podjetje:

/

 


Diplomski izpit - julij 2022


 

Študentka: ANJA MAGDIČ

 

Program: UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE

 

Naslov diplome: VAJE ZA MOČ, RAZGIBLJIVOST IN URAVNOTEŽENOST KONJ

 

Podatki o diplomskem izpitu

Diplomska oz. izpitna komisija

Datum:

6. 7. 2022

Predsednik/-ca:

dr. Andrej Pogorelec

Ura:

ob 15.00

Mentor/-ica predavatelj/-ica:

dr. Bety Breznik

Način:

v živo, na šoli

Član/-ica:

dr. Marijan Pogačnik

Prostor:

Predavalnica 22

Mentor/-ici v podjetju, podjetje:

/

 


 


Diplomski izpit - junij 2022


 

Študentka: MAJA MILOVANOVIĆ

 

Program: NARAVOVARSTVO

 

Naslov diplome: ANALIZA VZORCEV VODE V ZGORNJEM TOKU REKE SAVE NA IZBRANIH MESTIH

Podatki o diplomskem izpitu

Diplomska oz. izpitna komisija

Datum:

30. 6. 2022

Predsednik/-ca:

dr. Andrej Pogorelec

Ura:

ob 15.00

Mentor/-ica predavatelj/-ica:

Melita Ana Maček

Način:

v živo, na šoli

Član/-ica:

Irena Gril

Prostor:

Predavalnica 22

Mentor/-ici v podjetju, podjetje:

dr. Tatjana Vidic, Tatjana Vidic, s. p., strokovno in znanstveno svetovanje;

mag. Simona Šalej, Atotech Slovenija, d. d.;

 


 

Študentka: JANA GRMEK (roj. TAVČAR)

 

Program: NARAVOVARSTVO

 

Naslov diplome: NAČIN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE IZVEN MEJA AGLOMERACIJ V OBČINI BOHINJ

 

Podatki o diplomskem izpitu

Diplomska oz. izpitna komisija

Datum:

14. 6. 2022

Predsednik/-ca:

Melita Ana Maček

Ura:

ob 15.00

Mentor/-ica predavatelj/-ica:

dr. Marija Gregori

Način:

v živo, na šoli

Član/-ica:

Irena Gril

Prostor:

Predavalnica 22

Mentor/-ica v podjetju:

Srečko Čemažar, Občina Bohinj

 

­­


 

Študentka: Renata SOKLIČ

 

Program: Upravljanje podeželja in krajine

 

Naslov diplome: POMEN KOREKCIJE PARKLJEV PRI GOVEDU

 

Podatki o diplomskem izpitu

Diplomska oz. izpitna komisija

Datum:

7. 6. 2022

Predsednik/-ca:

Tomaž Levstek

Ura:

ob 16.15

Mentor/-ica predavatelj/-ica:

dr. Bety Breznik

Način:

v živo, na šoli

Član/-ica:

Irena Gril

Prostor:

Predavalnica 22

Mentor/-ica v podjetju:

Anže Cvenkel, Cvenkel veterina d.o.o.

 
     

 


Diplomski izpit - maj 2022


Študentka: TJAŠA LAMPE

 

Program: NARAVOVARSTVO

 

Naslov diplome: VPLIV PREKRIVANJA Z AGROTEKSTILOM NA PRIDELEK ZGODNJEGA KROMPIRJA 

 

Podatki o diplomskem izpitu

Diplomska oz. izpitna komisija

Datum:

10. 5. 2022

Predsednik/-ca:

dr. Tadeja Primožič

Ura:

ob 10.00

Mentor/-ica predavatelj/-ica:

dr. Dragan Žnidarčič

Način:

v živo, na šoli

Član/-ica:

dr. Andrej Pogorelec

Prostor:

Velika sejna soba

Mentor/-ica v podjetju:

/


 


Diplomski izpit - april 2022


 

Študentka: MANCA GRČAR

 

Program: NARAVOVARSTVO

 

Naslov diplome: VPLIV HRANILNE RAZTOPINE NA IZBRANE MORFOLOŠKE IN BIOKEMIČNE LASTNOSTI SOLATE (Lactuca sativa L.)

Podatki o diplomskem izpitu

Diplomska oz. izpitna komisija

Datum:

4. 4. 2022

Predsednik/-ca:

dr. Tadeja Primožič

Ura:

ob 13.00

Mentor/-ica predavatelj/-ica:

dr. Dragan Žnidarčič

Način:

v živo, na šoli

Član/-ica:

dr. Andrej Pogorelec

Prostor:

Predavalnica 22

Mentor/-ica v podjetju:

/

 

 


 

Študent: METOD KENDA

 

Program: NARAVOVARSTVO

 

Naslov diplome: PREUSMERITEV KONVENCIONALNEGA SADOVNJAKA V EKOLOŠKI SADOVNJAK

 

Podatki o diplomskem izpitu

Diplomska oz. izpitna komisija

Datum:

21. 4. 2022

Predsednik/-ca:

dr. Andrej Pogorelec

Ura:

ob 16.00

Mentor/-ica predavatelj/-ica:

dr. Marijan Pogačnik

Način:

v živo, na šoli

Član/-ica:

Irena Gril

Prostor:

Velika seja soba

Mentor/-ica v podjetju:

/

 


 

Študent: DOMEN TIČAR

 

Program: UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE

 

Naslov diplome: MALA KMETIJA KOT PRILOŽNOST ZA DODATNI PRIHODEK

 

Podatki o diplomskem izpitu

Diplomska oz. izpitna komisija

Datum:

21. 4. 2022

Predsednik/-ca:

dr. Andrej Pogorelec

Ura:

ob 15.15

Mentor/-ica predavatelj/-ica:

dr. Franc Vidic

Način:

v živo, na šoli

Član/-ica:

Irena Gril

Prostor:

Velika seja soba

Mentor/-ica v podjetju:

/

 


 


Diplomski izpit - februar 2022


 

Študentka: ELIZABETA ČUK

 

Program: UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE

 

Naslov diplome: ANALIZA KORIŠČENJA SREDSTEV IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA 2014–2020 DO LETA 2022 V OBČINAH CERKNO, LOGATEC IN IDRIJA S PRIMERI DOBRIH PRAKS

 

Podatki o diplomskem izpitu

Diplomska oz. izpitna komisija

Datum:

23. 2. 2022

Predsednik/-ca:

Tomaž Levstek

Ura:

ob 10.00

Mentor/-ica predavatelj/-ica:

dr. Tadeja Primožič

Način:

v živo, na šoli

Član/-ica:

dr. Andrej Pogorelec

Prostor:

Predavalnica

Mentor/-ica v podjetju:

/

 


 


Diplomski izpit - januar 2022


 

Študent:  JURE KALIŠNIK

 

Program: HORTIKULTURA

 

Naslov diplome: DEDOVANJE RDEČE BARVE CVETOV PRI KRIŽANJU MOČVIRSKEGA HIBISKUSA (Hibiscus moscheutos L.)

 

Podatki o diplomskem izpitu

Diplomska oz. izpitna komisija

Datum:

21. 1. 2022

Predsednik/-ca:

dr. Andrej Pogorelec

Ura:

ob 15.00

Mentor/-ica predavatelj/-ica:

dr. Dragan Žnidarčič

Način:

v živo, na šoli

Član/-ica:

Irena Gril

Prostor:

Velika sejna soba

Mentor/-ica v podjetju:

/

 


 


Diplomski izpit - december 2021


 

Študentka: ANA KRČ

 

Program:NARAVOVARSTVO

 

Naslov diplome: ANALIZA MOREBITNE VZPOSTAVITVE KRAJINSKEGA PARKA REKE KOKRE 

 

Podatki o diplomskem izpitu

Diplomska oz. izpitna komisija

Datum:

29. 12. 2021

Predsednik/-ca:

dr. Dragan Žnidarčič

Ura:

ob 10.00

Mentor/-ica predavatelj/-ica:

Sonja Rozman

Način:

v živo, na šoli

Član/-ica:

Irena Gril

Prostor:

Velika sejna soba

Mentor/-ica v podjetju:

Metod Rogelj, ZRSVN OE Kranj

 


 

Študentka: JANJA STOPINŠEK SOROSZY

 

Program: UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE

 

Naslov diplome: EKONOMSKA VZDRŽNOST MAJHNE EKOLOŠKE KMETIJE

 

Podatki o diplomskem izpitu

Diplomska oz. izpitna komisija

Datum:

23. 12. 2021

Predsednik/-ca:

dr. Tadeja Primožič

Ura:

ob 10.00

Mentor/-ica predavatelj/-ica:

dr. Franc Vidic

Način:

v živo, na šoli

Član/-ica:

dr. Dragan Žnidarčič

Prostor:

Velika sejna soba

Mentor/-ica v podjetju:

Tilen Praprotnik

 


 

Študentka:  ANA MORTICIA ŠTEMPIHAR

 

Program: NARAVOVARSTVO

 

Naslov diplome: BIODINAMIČNI ŠOLSKI VRT KOT UČILNICA NA PROSTEM

 

Podatki o diplomskem izpitu

Diplomska oz. izpitna komisija

Datum:

16. 12. 2021

Predsednik/-ca:

Tomaž Levstek

Ura:

ob 14.30

Mentor/-ica predavatelj/-ica:

dr. Maja Kolar

Način:

v živo, na šoli

Član/-ica:

dr. Dragan Žnidarčič

Prostor:

Učilnica 20-21

Mentor/-ica v podjetju:

dr. Maja Kolar, Ekosemena Inštitut

 


 

 

Študent: GORAZD RAVNIK

 

Program: NARAVOVARSTVO

 

Naslov diplome: IZBIRA ENERGETSKE REŠITVE NA PRIMERU STARE HIŠE

 

Podatki o diplomskem izpitu

Diplomska oz. izpitna komisija

Datum:

7. 12. 2021

Predsednik/-ca:

dr. Andrej Pogorelec

Ura:

ob 15.00

Mentor/-ica predavatelj/-ica:

dr. Drago Papler

Način:

v živo, na šoli

Član/-ica:

Milena Mačerk Jerala

Prostor:

Predavalnica 22

Mentor/-ica v podjetju:

/

 


 

Študent:  FRANCE FISTER

 

Program: NARAVOVARSTVO

 

Naslov diplome: NAČRT ZA USTANOVITEV PODJETJA: OGLAR

 

Podatki o diplomskem izpitu

Diplomska oz. izpitna komisija

Datum:

7. 12. 2021

Predsednik/-ca:

Milena Mačerk Jerala

Ura:

ob 14.15

Mentor/-ica predavatelj/-ica:

dr. Sabina Šegula

Način:

v živo, na šoli

Član/-ica:

dr. Andrej Pogorelec

Prostor:

Predavalnica 22

Mentor/-ica v podjetju:

/


 


Diplomski izpit - november 2021


 

Študentka: PETRA BREŽAN

 

Program: UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE

 

Naslov diplome: OHRANJANJE OGROŽENIH AVTOHTONIH PASEM DOMAČIH ŽIVALI

 

Podatki o diplomskem izpitu

Diplomska oz. izpitna komisija

Datum:

30. 11. 2021

Predsednik/-ca:

dr. Andrej Pogorelec

Ura:

ob 16.00

Mentor/-ica predavatelj/-ica:

dr. Marijan Pogačnik

Način:

Na daljavo, Zoom

Član/-ica:

Irena Gril

Povezava:

arnes-si.zoom.us/j/5611946854

Mentor/-ica v podjetju, podjetje:

Marija Kožar, Kmetija pri Pustu

 


 


Diplomski izpit - oktober 2021


 

Študent:  ANDRAŽ BAŠELJ

 

Program: HORTIKULTURA

 

Naslov diplome: GOJENJE PARADIŽNIKA NA KAMENI VOLNI IN V TLEH Z UPORABO ORGANSKIH GNOJIL

 

Podatki o diplomskem izpitu

Diplomska oz. izpitna komisija

Datum:

29. 10. 2021

Predsednik/-ca:

Milena Maček Jerala

Ura:

ob 10.00

Mentor/-ica predavatelj/-ica:

dr. Dragan Žnidarčič

Način:

v živo, na šoli

Član/-ica:

dr. Andrej Pogorelec

Prostor:

Velika sejna soba (2. nadstropje)

Mentor/-ica v podjetju, podjetje:

Tone Čadež, Vrtnarstvo Čadež