Uvodni nagovorSpoštovani

Vesel sem zaupanja, da zaupate sebi in naši instituciji do take mere, da ste se odločili za študij pri nas. Študij traja dve leti, sledijo si predavanja in vaje. Študij v veliki meri proteka popoldne, v času od oktobra do konca junija. Sledijo počitnice.

Vsi programi omogočajo pridobitev potrebnih podjetniških, komunikacijskih in strokovnih veščin za uspešno in konkurenčno delo. Z osebnim študijskim načrtom je možno tudi prehajanje med programi, hitrejšo pa tudi nekoliko bolj počasno dinamiko študija. Način študija je prijazen tudi do športnikov, mamicam, kot tudi tistim, ki imajo posebne potrebe.

Veliko je prakse.  Študij poteka kot kombinacija predavanj, vaj, praktičnega usposabljanja  na terenu. Omogočamo raziskovalno delo in razvoj prototipov in podjetniških idej. Del študijskega programa lahko opravite tudi v tujini.

Program ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS. Raven strokovne izobrazbe je 6/1. Po končanem študiju lahko svoje znanje nadgradite s študijem na  več fakultetah.

Ravnatelj

Dr Franc Vidic