Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Uvodni nagovor ravnateljaSpoštovani,

 

danes se naše delovno in izobraževalno okolje ves čas spreminja. Zaradi podnebnih sprememb,  demografskih gibanj in tekmovanja za naravne vire,  vse večje urbanizacije in naraščajoče neenakosti so podeželje, kmetijska proizvodnja, pridelava in predelava hrane tudi pred vedno večjimi izzivi. Zaradi kompleksnosti procesov je implementacija novega znanja danes še pomembnejša, kot je bila v preteklosti.

 

Študijski programi Višje strokovne šole BC Naklo omogočajo pridobivanje strokovno teoretičnih in praktično uporabnih znanj na področjih, ki so lokalno in globalno strateško prepoznana. Programi, ki jih izvajamo, omogočajo pridobivanje strokovnih znanj s področja ekosistemov, trajnostne rabe in varstva naravnih virov ter različnih tehnologij.

 

Študij je praktično naravnan, veliko je praktičnih vaj na terenu in v podjetjih. Skupaj s partnerji iz Slovenije in tujine razvijamo programe in vsebine, ki podpirajo trajnostni razvoj in z aktivnim sodelovanjem pri projektnih aktivnostih lahko bogate izkušnje in veščine pridobite tudi vi.  

 

Želimo vas navdušiti za osebnostni in strokovni razvoj, odgovoren odnos do okolja, raziskovalno delo in razvoj podjetniških idej.

 

Vabimo Vas, da se nam pridružite.

 

Irena Gril,

ravnateljica Višje strokovne šole