Uvodni nagovor ravnateljaSpoštovani

Študij vas bo navdihnil za vaš osebnostni in strokovni razvoj. Vsi se bomo potrudili za vašo  pozitivno, koristno izkušnjo. Pridružite se nam, ne  bo vam žal.

Študij traja dve leti, sledijo si predavanja, vaje, izpiti. Študij v veliki meri proteka popoldne, v času od oktobra do konca junija. Sledijo pa zaslužene  počitnice.

Študijski programi omogočajo pridobitev podjetniških, komunikacijskih in strokovnih veščin za uspešno in konkurenčno delo. Z osebnim študijskim načrtom je možno tudi prehajanje med programi, hitrejšo, pa tudi nekoliko bolj počasno dinamiko študija. Način študija je prijazen tudi športnikom, mamicam, kot tudi tistim, ki imajo posebne potrebe.

Veliko je prakse, kombinacije, vaj v laboratoriju in na terenu. Omogočamo  raziskovalno delo, razvoj prototipov in podjetniških idej. Prakso in del študijskega programa lahko opravite v v tujini v sklopui ptrograma ERASMUS+,  Študij v tujini ponuja posebno, in zelo koristno izkušnjo.

Študijski program ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS. Raven strokovne izobrazbe je 6/1.

Po končanem študiju lahko svoje znanje nadgradite z nadaljevanjem študija na fakultetah.

Ravnatelj

Dr Franc Vidic