Uvodni nagovor ravnateljaSpoštovani

Študij vas bo navdihnil za osebnostni in strokovni razvoj. Vsi se bomo potrudili za vašo  pozitivno, koristno izkušnjo.

Študij traja dve leti, sledijo si predavanja, vaje, diskusije, preverjanje znanja. Študij v veliki meri proteka popoldne, v času od oktobra do konca junija. Sledijo pa zaslužene  počitnice. Na koncu  sledi še diploma.

Študijski programi omogočajo pridobitev podjetniških, komunikacijskih in strokovnih veščin za uspešno in konkurenčno delo. Z osebnim študijskim načrtom je možno tudi prehajanje med programi, hitrejšo, pa tudi nekoliko bolj počasno dinamiko študija.

Način študija je prijazen in raznolik.  Športnikom, in vsem, ki imajo posebne potrebe,. prilagodimo način študija in termine izpitnih rokov. 

Veliko je prakse, praktičnih vaj na terenu, v laboratoriju in pri partnerjih. Svoje veščine pa lahko še izboljšate, omogočamo  raziskovalno delo, razvoj prototipov in podjetniških idej v Green labu, lahko pa tudi v tujini v sklopu programa ERASMUS+.  Študij v tujini ponuja posebno, in zelo koristno izkušnjo.

Študijski programi: Upravljanje podeželja in krajine, Hortikultura, Živilstvo in prehrana in Naravovarstvo so vrednoteni s 120 kreditnimi točkami. Raven strokovne izobrazbe je 6/1. Svoje znanje pa lahko nadgradite z nadaljevanjem študija na fakultetah.

Pridružite se nam, ne  bo vam žal.

 

Dr Franc Vidic

Ravnatelj