Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Redni in izredni študij


Temeljna prednost višješolskega strokovnega izobraževanja je, da v zgolj dveh letih pridobite povsem uporabno strokovno znanje, utemeljeno na praktičnem izobraževanju v podjetjih, oziroma v Green hub-u, kjer vam omogočimo neposreden stik z gospodarskimi in negospodarskimi dejavnostmi ob podpori vrhunskih mentorjev. Sodoben, posamezniku prilagodljiv študij vam zagotavlja visoko konkurenčnost, možnost prekvalifikacij in napredovanja ter dragocene mednarodne izkušnje

Študenti lahko študirate redno - redni študij, lahko pa pa ob delu - izredni študij.

Redni študij: je oblika študija, ki je organizirana tako, da naj bi povprečen študent porabil 8 ur dnevno za študij – bodi organizirane oblike (na fakulteti) ali samostojno delo. Na redni študij se lahko vpiše vsak, ki izpolnjuje pogoje za vpis ne glede na starost ali zaposlitveni status. Tudi redni študenti so namreč lahko zaposleni, le da jim ob tem ne pripadajo pravice, ki izhajajo iz statusa študenta. Redni študij je koncesioniran.

Izredni študij: je namenjen vsem, ki študirajo ob delu, saj so obveznosti prilagojene delovniku in potekajo praviloma ob popoldnevih. Po obsegu in zahtevnosti je enakovreden rednemu študiju, razlikuje se le v organizaciji in razporejanju dela in študijskih obveznosti. Za izredni študij se študentom zaračuna tudi šolnina.

Možno je študirati brezplačno, lahko zaprosite za financiranje študija s projekta MUNERA3.