Redni in izredni študij


Študenti lahko študirate redno - redni študij, lahko pa pa ob delu - izredni študij.

Redni študij: je oblika študija, ki je organizirana tako, da naj bi povprečen študent porabil 8 ur dnevno za študij – bodi organizirane oblike (na fakulteti) ali samostojno delo. Na redni študij se lahko vpiše vsak, ki izpolnjuje pogoje za vpis ne glede na starost ali zaposlitveni status. Tudi redni študenti so namreč lahko zaposleni, le da jim ob tem ne pripadajo pravice, ki izhajajo iz statusa študenta. Redni študij je koncesioniran.

Izredni študij: je namenjen vsem, ki študirajo ob delu, saj so obveznosti prilagojene delovniku in potekajo praviloma ob popoldnevih. Po obsegu in zahtevnosti je enakovreden rednemu študiju, razlikuje se le v organizaciji in razporejanju dela in študijskih obveznosti. Za izredni študij se študentom zaračuna tudi šolnina.

Možno je študirati brezplačno. V študijskem letu 2019/20 lahko prosite za financiranje študija s projekta MUNERA3