Izvajamo štiri študijske programe


Študentom in  študentkam  podarjamo priložnost, da pridobite in izboljšate svoje znanje ter razvijete ključne strokovne kompetence za osebni razvoj in pravilno ravnanje v konkurenčnem okolju. Z diplomo in pridobljenim nazivom strokovne izobrazbe inženir/inženirka lahko samozavestno vstopite v svet in si ustvarite uspešno kariero.

Študij traja dve leti. Programi so modularno ter kreditno ovrednoteni v skladu z evropskim sistemom ECTS, in sicer s 120 KT.  Ponujamo izbirnost, interdisciplinarnost in možnost horizontalnega prehajanja med programi, povezovanje teoretičnega in praktičnega izobraževanja ter partnersko sodelovanje iv sklopu zobraževalnih organizacij, podjetij in študentov.

1. Upravljanje podeželja in krajine 

Minister za šolstvo in šport dr. Milan Zver je izobraževalni program Upravljanje podeželja in krajine za študijsko leto 2007/08 k nam prvič razmestil 18. 1. 2007 s soglasjem k razpisu za vpis št. 6035-264/2006. Odločbo o vpisu v razvid št. 6033-658/2008 smo prejeli 5. 1. 2009.

Več informacij o programu  UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE 

2. Naravovarstvo

Minister za šolstvo in šport dr. Igor Lukšič je izobraževalni program Naravovarstvo za študijsko leto 2010/11 k nam prvič razmestil 11. 1. 2010 s soglasjem k razpisu za vpis št. 6035-251/2009 (04107). Odločbo o vpisu v razvid št. 6033-368/2011/2 (0208) smo prejeli 13. 10. 2011.

Več informacij o programu NARAVOVARSTVO

3. Hortikultura 

Minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport dr. Žiga Turk je izobraževalni program Hortikultura za študijsko leto 2013/14 k nam prvič razmestil 24. 1. 2013 s soglasjem k razpisu za vpis št. 6036-61/2012/55. Odločbo o vpisu v razvid št. 6033-10/2013/4 smo prejeli 21. 1. 2013.

Več informacij o programu HORTIKULTURA 

4. Živilstvo in prehrana

Ministrica za izobraževanje, znanost, kulturo in šport dr. Simona Kustec je izobraževalni program Živilstvo in prehana za študijsko leto 2021/22 k nam prvič razmestila ______ s soglasjem k razpisu za vpis št. _________. Odločbo o vpisu v razvid št. _______ smo prejeli _________.

Več informacij o programu ŽIVILSTVO IN PREHRANA


(copy 1)