Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Referat za študijske in študentske zadeve


Referat za študentske in študijske zadeve je komunikacijsko središče Višje strokovne šole in se nahaja v 2. nadstropju Biotehniškega centra Naklo. Prve informacije v zvezi s prijavo, vpisom in potekom študija dobite prav na tem mestu.

 

Med samim študijem lahko: 

  • dvignete potrdila o vpisu, študentsko izkaznico, delovno obleko,

  • prejmete geslo za elektronsko prijavo na izpit in e-indeks ter geslo za e-učilnico,

  • se prijavite na izpitni rok,

  • prijavite temo diplomskega dela in oddate prošnjo za priznavanja izpitov ter druge prošnje.

 

V referatu za študijske in študentske zadeve se vodijo osebni listi vseh vpisanih študentov od vpisa do zaključka študija. Izdajajo se diplome in priloge k diplomam, ki jih študentje prejmejo na vsakoletni podelitvi diplom.

Referentka nudi podporo študentom in izvaja informativno in svetovalno delo. Prav tako objavlja vsa obvestila v zvezi s študijem ter skrbi za ažurno urejanje vseh drugih študentskih zadev, ki so povezani s študijskim procesom posameznika, in za komunikacijo na relaciji referat – predavatelj – študent.

 

Za dodatne informacije pokličite ali pišite v Referat za študijske in študentske zadeve:

Andreja Zupančič, referentka za študijske in študentske zadeve 

E: referat.visjaping@bc-naklopong.siandreja.zupancicping@bc-naklopong.si

T: 04 277 21 45

M: 070 485 353

 


OBVESTILO z dne 29. 7. 2022:

Referat za študentske in študijske zadeve VSŠ BC Naklo ne bo imel uradnih ur na šoli od 1. 8. 2022 do 15. 8. 2022. Za vprašanja smo vam na voljo po e-pošti referat.visjaping@bc-naklopong.si