Upravljanje podeželja in krajine (UPK)


Višješolski izobraževalni program Upravljanje podeželja in krajine  vam nudi znanja in veščine s področja kmetijstva, podjetništva, ekonomike, turizma, urejanja rekreacijski in športnih površin, jahanja, gojitve koristnih organizmov  in še marsikaj drugega, kar potrebuje podeželje za napredek v smislu trajnostnega razvoja.

Naziv: Z uspešno zaključenim študijem pridobi študent/-ka naziv strokovne izobrazbe: Inženir/-ka kmetijstva in krajine (okrajšava: Inž. kmet. in kraj.) ter raven strokovne izobrazbe 6/1.

Oglejte si!