Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Upravljanje podeželja in krajine (UPK)


Višješolski izobraževalni program Upravljanje podeželja in krajine nudi znanja in veščine s področja kmetijstva, podjetništva, ekonomike, turizma, urejanja rekreacijskih in športnih površin, jahanja, gojitve koristnih organizmov in še marsikaj drugega, kar potrebuje podeželje za svoj trajnostni razvoj.

Naziv: Z uspešno zaključenim študijem pridobi študent/-ka naziv strokovne izobrazbe: Inženir/-ka kmetijstva in krajine (okrajšava: Inž. kmet. in kraj.) ter raven strokovne izobrazbe 6/1.

Oglejte si: