Instagram Facebook Google+ Linkedin Kontakt

Procesi dela v knjižnici


Opis procesov dela v knjižnici:

 

NABAVA GRADIV

monografske publikacije, serijske publikacije, neknjižno gradivo, elektronski viri, baze podatkov.

Načini nabave gradiv

Nakup, dar.

 

STROKOVNA OBDELAVA GRADIV

Katalogizacija

Formalna obdelava, vnos bibliografskih podatkov kot so avtor, naslov, leto izdaje, kraj izdaje, zbirka itn.

Klasifikacija

Vsebinska obdelava, določitev in vnos gesel, vsebinske deskripcije, besedna in alfanumerična deskripcija -Univerzalna decimalna klasifikacija (UDK).

Izdelava bibliografij

Vnos podatkov o publikacijah posameznih raziskovalcev, katerih bibliografije se lahko izpišejo v sistemu COBISS ali v bazi raziskovalcev SICRIS. Poleg vseh drugih katalogizacijskih in 
klasifikacijskih podatkov je pri tem ključnega pomena ustrezna dodelitev tipološke oznake iz šifranta Tipologija dokumentov/del- blok 0, polje 001, podpolje t).

 

Zaželeno je, da zainteresirani raziskovalci sami opozorijo na svoja avtorska dela (članki, sestavni deli in druge publikacije), ki bi jih želeli uvrstiti v svoje osebne bibliografije. V kolikor knjižnica tega gradiva nima, naj ga dostavijo knjižničarju, ki izdeluje bibliografije, in ga po možnosti tudi podarijo knjižnici).

Inventarizacija

Vnos številčne identifikacije gradiv glede na vrsto gradiva ter število izvodov, vsak izvod ima svojo inventarno številko.

Vnos lokacijskih podatkov

Vnos postavitvenih oznak glede na vsebinsko opredelitev gradiva, ki izhaja tako iz klasifikacijskih oznak (UDK) kot iz same sistematike postavitve po policah, ki je vezana na omejitve prostora in potrebe        uporabnikov. Ti podatki so vidni na nalepkah publikacij in v identični obliki dostopni v elektronskem katalogu,

Oprema gradiv

Nalepke z oznakami in črtno kodo, ovijanje, zaščita.

Postavitev gradiv na ustrezna mesta

Razvrstitev po policah.

 

IZPOSOJA IN PROMOCIJA GRADIV

Pot gradiva do uporabnika

 

ODPIS GRADIVA

Knjižnica odpiše gradiva, ki zaradi različnih razlogov, niso več aktualna.

 

IZDELAVA STATISTIK

Nabava, rast gradiva izposoja itn.