Strokovna revija


Revija Moje podeželje 

MOJE PODEŽELJE (ISSN 1855-9204) objavlja strokovne članke s področja razvoja podeželja. Je strokovna revija o upravljanju podeželja, naravovarstvu, biotehniki, hortikulturi, urejanju krajine, živilstvu, prehrani, energetiki, ekonomiki in trženju podeželja, turizmu, kmetijstvu, socialni dejavnosti na podeželju ter o strokovnem in poklicnem izobraževanju.

K soustvarjanju revije vabimo širok krog odličnih piscev, pa tudi fotografov, kajti revijo želimo razširiti med čim širši krog bralcev ter jih izobraziti, da delajo z naravo in za naravo in ne proti njej.

_______________________________________________

Vpis v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS, pod zaporedno številko 1773. 


Vabilo k oddaji prispevkov 

Vabimo vas, da svoje strokovne prispevke objavite v strokovni reviji Moje podeželje in s tem prispevate pomemben delež k širjenju znanja na vseh biotehniških področjih. K pisanju prispevkov vabimo tudi študente in diplomante Višje strokovne šole BC Naklo, kajti VSŠ-programi Hortikultura, Naravovarstvo ter Upravljanje podeželja in krajine nudijo veliko idej za razvoj podeželja.

monografija: Priimek, I. Naslov: podnaslov. Izdaja. Kraj: založba, letnica.

              Primer: Rozman, Sonja. Invazivne rastline v kmetijski krajini. Ljubljana: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2016.

prispevek v serijski publikaciji: Priimek, I. Naslov članka: podnaslov članka. Naslov serijske publikacije, letnica izida, letnik, številka, strani.

               Primer: Bošnjak, B. Književna vzgoja v mladinski knjižnici: da ali ne? Otrok knj., 1998, št. 46, str. 64–70.

prispevek v zborniku: Priimek, I. Naslov članka: podnaslov članka. V: Naslov zbornika: podnaslov zbornika, letnica izida, letnik, številka, stran(i).

               Primer: Lavrenčič, D. in Mlakar, I.. Vloga mladinskega knjižničarja pri razvijanju bralnih sposobnosti. V: Branje skrb vseh: 2. strokovno posvetovanje Bralnega društva Slovenije, 1998, str. 153–154.

spletni vir:  Avtor. Naslov. Vrsta medija. Izdaja. Kraj izdaje. Založnik. Datum izdaje. Datum zadnjega popravljanja. Datum citiranja (obvezno za dokumente online). Zbirka. Dostopnost  (obvezno za dokumente online).

           Primer: Prešeren, F. Izbrana poezija dr. Franceta Prešerna (online). 1996. (citirano 5. 10. 1998). Dostopno na naslovu: http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/ponudba/1996 /preseren/.

 

Rok za oddajo prispevkov za objavo v 16. številki je ponedeljek, 4. 5. 2020.                                    

Vnaprej se veselimo vaših prispevkov.

 

Jana Grašič Stare, glavna in odgovorna urednica