Znanstveno raziskovalno delo


Raziskovalna enota BC Naklo združuje raziskovalce Višje strokovne šole, raziskovalce preostalih enot Centra, pa tudi raziskovalce drugih raziskovalnih enot oziroma organizacij. Raziskovalna enota z vidika raziskav, zbiranja in posredovanja znanja združuje in nadgrajuje potenciale Biotehniškega centra Naklo in regije.