Znanstveno raziskovalno delo


Imamo raziskovalno enoto

Raziskovalna enota združuje raziskovalce Višje šole, raziskovalce drugih enota centra, pa tudi raziskovalce drugih raziskovalnih enot oziroma organizacij. Raziskovalna enota, z vidika raziskav, zbiranja in posredovanja znanja, združuje in nadgrajuje potenciale  Biotehniškega centra Naklo in regije.