Znanstveno raziskovalno delo


Razvojno raziskovalni tim BC Naklo združuje raziskovalce celotnega centra, pa tudi raziskovalce drugih raziskovalnih enot oziroma organizacij v raziskovalno celoto. Z vidika raziskav, razvoja, zbiranja in posredovanja znanja združuje in nadgrajujemo in plemenitimo delo Biotehniškega centra Naklo in razvojne potenciale regije.